administrator
Ewa Bednarek-Wojtal, Kancelaria Bednarek i Wspólnicy

Zgodnie z ustawą z 12 kwietnia 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu od 13 października 2019 r. nowo zakładane spółki, a do kwietnia 2020 r. wszystkie spółki zarejestrowane już wcześniej, będą miały obowiązek zgłaszania informacji o swoich beneficjentach rzeczywistych do nowo powstałego Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Rejestr będzie jawny, a dostęp do niego bezpłatny.

24 czerwca

Drogie Panie! Bo to zaproszenie skierowane jest do żeńskiej części naszego klubowego grona. Już w ten poniedziałek jesteście zaproszone do Floriana na spotkanie z Super Babami, które zgromadzą się tam pod przewodnictwem Lidii Stanisławskiej. Będzie jak zwykle koncert piosenek zaproszonych przez nią gwiazd, będą rozmowy, żarty i cudowna jak zawsze we Florianie atmosfera. Na wszystkie panie tradycyjnie czeka też pyszny gorący bufet przygotowany przez szefa kuchni. Na spotkanie zaprasza nas osobiście właścicielka Floriana Hanna Wnukiewicz – Bocheńska, a dla nas po prostu nasza klubowiczka Hania.

25 czerwca

Kto nie jest ciekaw? Fundusze unijne i to jak z nich skorzystać, to jeden z tych tematów, które nieodmiennie wywołują zainteresowanie. Będzie prezentacja aktualnych konkursów (tych organizowanych centralnie i tych w ramach programów regionalnych), w szczególności na temat projektów B+R, czyli na badania i rozwój, bo na to dziś kładziony nacisk. A na koniec (po lunchu) jeszcze konsultacje indywidualne. Ale będzie nie tylko o funduszach europejskich, zaprezentowana zostanie Baza Usług Rozwojowych, dowiemy się więcej o roli Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw, a także rządowy program „Dostępność Plus”, bo jest tu też rola (i pieniądze) dla przedsiębiorców. Dowiemy się też, jakie są oczekiwania przedsiębiorców, jeśli idzie o funkcjonowanie na wspólnym rynku unijnym, bo coraz większej licznie przedsiębiorców nie wystarcza już nasz własny. Zrobiono na ten temat badanie i poznamy jego wyniki. Do udział w spotkaniu zorganizowanym we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Innowacyjności zapraszają nas Konfederacja Lewiatan oraz Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Lewiatana, udział jest bezpłatny.

26 czerwca

Magdalena Gorzkowska na szczycie Makalu

„Jedyne, co poczułam, to poczucie igrania z własnym życiem i uczucie zagrożenia”, tak skomentowała Magdalena Gorzkowska zdobycie bez użycia tlenu piątej góry świata, Makalu, na której wierzchołku stanęła miesiąc temu. Wcześniej zdobyła Mount Everest i najwyższe szczyty Europy, Afryki i Ameryki. Przedtem sukcesy odnosiła jako lekkoatletka. Będzie ona 26 czerwca naszym gościem w restauracji Florian Ogień i Woda, zapytamy ją, dlaczego zamieniła bieżnię na góry, a może te pasje zawsze współistniały? I czy możemy pójść w jej ślady?

3 lipca

Konferencja odbędzie się u członka naszego klubu, w Klubie Bankowca, a wystarczającą zachętą powinien być już sam jej temat. Chyba nie ma tematu wywołującego równie szerokie zainteresowanie wśród przedsiębiorców, no, może poza podatkami. Ale podatki to temat bardziej złożony i nieprzypadkowo jednym z najczęściej wysuwanych i nigdy jakoś niezrealizowanych wniosków jest ich uproszczenie. Być może jest to po prostu niemożliwe. Kredyt to zaś zagadnienie praktyczne i jednocześnie być lub nie być każdego biznesu.

Ewa Bednarek-Wojtal, Kancelaria Bednarek i Wspólnicy

Z dniem 1 marca 2019 r. weszła w życie istotna nowelizacja Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: k.s.h.) wprowadzająca szereg zmian w ramach tzw. pakietu MŚP mającego na celu wprowadzenie uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.   W ramach nowelizacji ważnym zmianom uległ przepis art. 202 k.s.h. w zakresie rezygnacji jedynego lub ostatniego członka zarządu z pełnionej funkcji. W myśl art. 202 ust. 6 k.s.h. w przypadku, jeśli w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony, członek zarządu składa rezygnację wspólnikom, zwołując jednocześnie zgromadzenie wspólników.

17 czerwca

W zorganizowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą i Ambasadę Tunezji Forum Gospodarczym Polska-Tunezja wezmą udział uczestnicy misji tunezyjskich przedsiębiorców, tunezyjskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Regionu Centre oraz Tunezyjskiego Centrum Promocji Eksportu (CEPEX). Tunezja wyróżnia się na tle krajów regionu tym, że udało się tam zachować owoce Arabskiej Wiosny i sprawnie funkcjonuje tam demokracja i o dziwo, rzadko trafia ona na czołówki serwisów informacyjnych. Wydaje się, że dobrze wpływa to także na gospodarkę, a wydobycie ropy i turystyka to nie jedyne ważne jej gałęzie. Spotkanie to ma być okazja, by nawiązać kontakty z tamtejszym biznesem. To może być pierwszy krok, by wspólnie zrobić naprawdę dobry biznes!

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 >> ostatnia strona
Magazyn przedsiębiorcy
Magazyn Auto Moto Styl
Magazyn Twarze Biznesu
Członek Diamentowy
Członek Diamentowy
Członek Diamentowy
Członek Diamentowy
Członek Diamentowy
Członek Diamentowy
Członek Diamentowy
Członek Diamentowy
Członek Diamentowy
Członek Premium
Członek Premium
Członek Premium
Członek Premium
Członek Premium
Członek Premium
Członek Premium
Członek Premium
Członek Premium
Członek Premium
Członek Premium
Członek Premium
Członek Premium