administrator

Akademie Klubu Integracji Europejskiej są tymi miejscami, gdzie możemy wzbogacić naszą wiedzę i rozwinąć różne umiejętności. Każda z nich ma swojego Mecenasa, osobę znaną, będącą autorytetem i zarazem naszym przewodnikiem w danej dziedzinie.

Mecenasi naszych akademii niejednokrotnie są  animatorami spotkań klubowych, na których dzielą się z nami swoimi doświadczeniami i udzielają nam swoich porad. Skontaktować się z nimi możemy także za pomocą tej zakładki.

Uczestnictwo we wszystkich imprezach organizowanych w ramach akademii przez administratora  klubu jest dla jego członków  nieodpłatne.

Magazyn przedsiębiorcy
Magazyn Auto Moto Styl
Magazyn Twarze Biznesu