administrator

Klub Integracji Europejskiej

Klub Integracji Europejskiej powstał z inicjatywy środowisk gospodarczych. Głównym celem jego działalności jest integracja środowiska przedsiębiorców oraz szerzenie idei odpowiedzialnego biznesu w Polsce. Dzięki takim fundamentalnym założeniom członkowie klubu poprzez wzajemne wspieranie się, promocję, czy wymianę doświadczeń przyczyniają się do budowania mostu porozumienia w biznesie.

 

Klub ma charakter otwarty. Mogą do niego należeć zarówno duże firmy będące liderami w swojej branży, jak i firmy małe o charakterze rodzinnym. Dzięki dużej liczbie członków i nowatorskiej działalności klubu, zyskał on uznanie na rynku ogólnopolskim.

 

Klub jest zapraszany na ogólnopolskie konferencje, seminaria oraz debaty gospodarcze i społeczne, w których uczestniczą znane osobistości życia gospodarczego i politycznego. Takie spotkania zapewniają dostęp do bieżącej informacji gospodarczej, a także stwarzają okazję rozmów i wymiany poglądów z wysokiej klasy fachowcami. Istotną częścią działalności klubu jest organizowanie spotkań klubowych, podczas których kojarzone są oferty gospodarcze przedsiębiorców zrzeszonych w klubie.

 

Klub Integracji Europejskiej obejmuje również swoim patronatem różne przedsięwzięcia i programy gospodarcze oraz wspiera fundacje i organizacje pozarządowe.

 

Co ważne, działalność klubu wykracza także poza świat biznesu i obejmuje różne dziedziny kultury i życia. I tak w jego ramach działają akademie, z których każda ma swojego mecenasa - znaną osobę, będącą autorytetem w danej dziedzinie: Akademia Dobrego Smaku, Akademia Dobrego Stylu, Akademia Filmowa, Akademia Teatralna, Akademia Zdrowia i Kultury Fizycznej, Akademia Muzyki, Akademia Sztuki, Akademia Literatury. Ich działalność to nowatorskie przedsięwzięcie klubowe. Tak szerokie spectrum zainteresowań i zasięg działalności klubu pozwala jego członkom uczestniczyć w pokazach filmowych, spektaklach teatralnych, wernisażach, pokazach mody oraz spotkaniach towarzyskich połączonych z degustacją dobrych trunków i potraw.

 

Zapraszamy Państwa do współpracy, która z pewnością zaowocuje nowymi kontaktami biznesowymi. Tylko wspólne działanie zapewnić nam może sukces i wysoką pozycję prywatnej przedsiębiorczości. Nasze spotkania i imprezy dadzą Państwu możliwość pogłębienia wiedzy jak również możliwość wypoczynku oraz wyśmienitej zabawy po długich i wyczerpujących godzinach pracy zawodowej. Organizacją imprez Klubu Integracji Europejskiej zajmuje się jego administrator Europejskie Forum Przedsiębiorczości, który również oferuje klubowiczom w ramach członkostwa  pakiet usług.  

Magazyn przedsiębiorcy
Magazyn Auto Moto Styl
Magazyn Twarze Biznesu