administrator
15 czerwca

Kongres Organizacji MŚP
zaproszenie od Warszawskiej Izby Przedsiębiorców

Zorganizowany pod patronatem prezydenta Polski Andrzeja Dudy kongres rozpocznie jego wystąpienie i odbędzie on się w jego siedzibie w pałacu namiestnikowskim, co także w sposób symboliczny dodaje mu rangi. Ale ważny jest on nie tylko z tych względów. Jego i to jawnie postawionym celem jest bowiem próba odpowiedzi na pytanie, „Dlaczego i do czego potrzebna jest nam reprezentatywna organizacja MSP?”. 


Kongres Organizacji MŚP

 

Podczas kongresu zaprezentowane zostaną badania Domu Badawczego Maison & Partners, poświęcone kondycji sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce oraz aktualne raporty Związku Przedsiębiorców i Pracodawców: „Sektor MSP w Polsce 2016” i „Warunki prowadzenia firm w Polsce 2016”, który jest organizatorem konferencji. Stanowić one będą punkt wyjścia do debaty, którą poprzedzi jeszcze wystąpienie prezesa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Cezarego Kazimierczaka. Mające wyraźnie charakter programowy, bo jak inaczej odczytać postawione już tu wyżej pytanie „Dlaczego i do czego potrzebna jest nam reprezentatywna organizacja MSP?”. Być może padną nawet konkretne propozycje dotyczące zintegrowanie sektora mikro, małych i średnich firm.

 

Próbie odpowiedzi na to pytanie, choćby częściowej, będzie też pierwszy z dwóch paneli, poświęcony roli lokalnych organizacji przedsiębiorców w gospodarce. Drugi z paneli poświęcony ma być natomiast sukcesom polskiej gospodarki w wybranych branżach, nie będzie to więc wydarzenie poświęcone wyłącznie narzekaniu. A po krótkiej dyskusji (przewidziano na nią zaledwie dwadzieścia minut) ciąg dalszy już podczas lunchu, na który uczestnicy kongresu zostaną zaproszeni do ogrodów pałacu namiestnikowskiego.

 

 

agenda kongresu:

 

10.30-11.00 – rejestracja

 

11.00-11.30 – wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy

 

11.30-11.50 – Mariusz Pawlak, główny ekonomista ZPP
Sektor MSP w Polsce 2016

 

11.50-12.10 – prof. Dominika Maison, Uniwersytet Warszawski
Prezentacja wyników badania „Bariery rozwoju MSP 2016”

 

12:10-12:20 – przerwa

 

12.20-12.40 – Cezary Kaźmierczak, prezes ZPP
Dlaczego i do czego potrzebna jest nam reprezentatywna organizacja MSP?

 

panel 1.

 

12.40-13.40 Rola lokalnych organizacji przedsiębiorców w gospodarce

prowadzenie: Tomasz Wróblewski, redaktor naczelny Wprost

wprowadzenie: Robert Bodendorf, Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

 

paneliści:

 

Małgorzata Jacyna-Witt – Zachodniopomorski Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Zbigniew Kaczor – Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego
Marek Domagała – Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Częstochowa
Grzegorz Sobota –  Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Libertus Województwa Opolskiego

 

13:40-14:00 dyskusja

 

panel 2.

 

14:00-15.00 – Sukcesy polskiej gospodarki w wybranych branżach

 

wprowadzenie i prowadzenie: Marcin Nowacki, wiceprezes ZPP

paneliści:

 

Witold Zińczuk –Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami
Marcin Piskorski – prezes Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET
Marek Konieczny – prezes Związku Dealerów Samochodowych
Michał Kanownik – prezes ZIPSEE „Cyfrowa Polska”

 

15:00-15:20 dyskusja

 

15.30 lunch w ogrodach pałacu prezydenckiego

 

 

Udział w kongresie jest bezpłatny, liczba miejsc jest jednak ograniczona i dlatego prosimy o jak najszybsza decyzję. Wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej) należy przesłać najpóźniej do 8 czerwca.

 

formularz zgłoszeniowy (pobierz)

 

 

 

 

Magazyn przedsiębiorcy
Magazyn Auto Moto Styl
Magazyn Twarze Biznesu