administrator
29 czerwca

Finansujmy mały biznes !
Instrumenty finansowe programu COSME dla MŚP w Polsce

Jego pełna i nieco przydługa nazwa to w tłumaczeniu na polski Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020. Następca programu ramowego CIP ma wśród swoich zadań budowanie narzędzi umożliwiających małym i średnim firmom dostęp do kredytów. Choć jest to jeden z programów administrowanych wprost z Brukseli, to nie ma to praktycznego znaczenia dla korzystających z tych kredytów przedsiębiorstw. W Brukseli następuje bowiem tylko wybór pośredników finansowych, którzy tych kredytów udzielają. 


Jego pełna i nieco przydługa nazwa to w tłumaczeniu na polski Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020. Następca programu ramowego CIP ma wśród swoich zadań budowanie narzędzi umożliwiających małym i średnim firmom dostęp do kredytów. Choć jest to jeden z programów administrowanych wprost z Brukseli, to nie ma to praktycznego znaczenia dla korzystających z tych kredytów przedsiębiorstw. W Brukseli następuje bowiem tylko wybór pośredników finansowych, którzy tych kredytów udzielają. 


Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw na lata 2014-2020

 

Jako niekoniecznie ciekawostkę można też dodać, że w ramach programu COSME udzielane jest też wsparcie dla przedsiębiorstw socjalnych. To na rynku podmioty o bardzo szczególnej, dość nietypowej roli, ale mogą być też naszymi partnerami w biznesie. Warto więc wiedzieć, że i oni z tych narzędzi mogą skorzystać i coraz częściej korzystają. Najbardziej interesujące jednak dla przedsiębiorców będą na pewno propozycje funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, są bowiem z zasady znacznie korzystniejsze niż normalne oferty kredytowe banków i nie ma w tym nic dziwnego – na obniżenie rat kredytowych, a także wymogów związanych z dostępem do kredytów pozwala pomoc z Brukseli. Podczas konferencji będzie się można dowiedzieć, jak z tej oferty skorzystać, będzie nawet wydzielony czas (w przerwie i po konferencji), na spotkania z przedstawicielami instytucji finansowych, którzy rolę takich pośredników w programie COSME pełnią. Od teorii będzie można więc będzie przejść od razu do praktyki. Organizatorem konferencji jest Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, działający przy Związku Banków Polskich.

 

więcej

 

środa 29 czerwca, godzina 10.30 – 15.30 lunch

Klub Bankowca, ul. Smolna 6 (w parku Beyera)

gdzie to jest

 

Udział w konferencji jest bezpłatny, zgłoszenia przez formularz online (decyduje kolejność).

 


 

Magazyn przedsiębiorcy
Magazyn Auto Moto Styl
Magazyn Twarze Biznesu