administrator
23 sierpnia

Polsko-Kazachstańskie Forum Gospodarcze
zaproszenie

Okazją do jego zwołania jest wizyta w Polsce prezydenta Kazachstanu Nursułtana Nazarbajewa. A wagi doda mu osobisty udział w nim prezydentów, a także szefów resortów gospodarczych obu krajów. W programie forum przewidziano też podpisanie szeregu wynegocjowanych wcześniej umów i porozumień gospodarczych.


Przede wszystkim jednak forum służyć ma ożywieniu kontaktów gospodarczych pomiędzy obu krajami. Zaprezentowane zostaną dotychczasowe osiągnięcia, ale i narzędzia wsparcia (też te finansowe) służące ich dalszemu rozwojowi. A najważniejsza częścią forum z punktu widzenia przedsiębiorców będą oczywiście spotkania w formule B2B z przedstawicielami kazachskich firm, a także polskich, zwłaszcza tych, które już tam na rynku zaistniały i mają praktyczne doświadczenia we współpracy z firmami z Kazachstanu. Jako sektory priorytetowe dla takiej współpracy wskazano: sektor spożywczy, przetwórstwo rolno-spożywcze oraz technologie i produkcję maszyn powiązanych z tym sektorem, sektor rolniczy, zalesianie, sektor budowlany, produkcję materiałów budowlanych i materiałów wykończeniowych, sektor deweloperski, sektor metalurgiczny, sektor energetyczny (w tym alternatywne źródła energii), gospodarkę komunalną (kanalizacja, termomodernizacja, gospodarka odpadami – ich utylizacja, recycling) oraz produkcję autobusów i innych środków transportu publicznego. Organizatorami forum są ze strony polskiej są Ministerstwo Rozwoju, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Polska Agencja Rozwoju Przemysłu, a ze stronnych kazachskiej ambasada tego kraju oraz Kaznex Invest (odpowiednika polskiej PAIiIZ), przy wsparciu Polsko-Kazachstańskiej Izby Handlowo-Przemysłowej. Szczegółowy program forum zostanie podany w terminie późniejszym.

 

więcej

 

wtorek 23 sierpnia

Hotel Sheraton, ul. Prusa 2

gdzie to jest

 

Udział w forum jest bezpłatny, wymaga jednak wcześniejszego zgłoszenia w nim udziału przez wypełnienie formularza online. Mamy na to czas do 16 sierpnia. 

 Magazyn przedsiębiorcy
Magazyn Auto Moto Styl
Magazyn Twarze Biznesu