administrator
9 września

Ocena Krajowego Systemu Szkoleniowego
seminarium dla właścicieli i kadry zarządzającej firm

Zapraszamy członków Klubu na seminarium, które zainteresować powinno zwłaszcza przedsiębiorstwa z Mazowsza, ponieważ nie mogą one już korzystać ze środków europejskich w ramach EFS. Wparcie Krajowego Funduszu Szkoleniowego pozostaje więc jedyną powszechnie dostępną możliwością sfinansowania szkoleń ze środków innych niż własne. W programie seminarium przewidziano nie tylko ocenę dotychczasowej praktyki wykorzystania tych środków, ale będzie też mowa o kierunkach proponowanych zmian i warto, a nawet powinniśmy się do tej dyskusji włączyć. 


siedziba BBC, pałac Lubomirskich na placu Żelaznej BramyOrganizatorem konferencji jest Business Centre Club, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Urzęd Pracy m.st. Warszawy. Seminarium poprowadzi ekspert BCC, Marcin Tumanow.

 

W programie prezentacja stanu aktualnego, prezentacja dobrych praktyk, czyli tego, co można uznać za wzór do naśladowania i proponowanych zmian. Swoje propozycje przedstawi też Business Centre Club. Poznamy także wyniki badania dotyczącego kompetencji w branży budowlanej przeprowadzone wspólnie przez BCC i PARP. Potrzebom szkoleniowym tej branży i możliwościom ich zaspokajania przyjrzymy się zatem bardziej szczegółowo.

 

pobierz zaproszenie

 

piątek 9 września, godzina 10.00 – 13.00

siedziba Business Centre Club,

pałac Lubomirskich na placu Żelaznej Bramy

gdzie to jest

 

Udział w seminarium jest bezpłatny, warunkiem jest potwierdzenie do 7 września udziału w nim. Zgłoszenia należy przesyłać na adres ewa.radko@bcc.org.pl

 

 

Magazyn przedsiębiorcy
Magazyn Auto Moto Styl
Magazyn Twarze Biznesu