administrator
3 października

Pożyczki dla MŚP, czyli program COSME w Polsce
zaproszenie na seminarium

W tym rozdaniu funduszy europejskich, jeśli idzie o wsparcie dla przedsiębiorstw, nacisk ma być położony na środki zwrotne. Czytaj: pożyczki i gwarancje kredytowe. Jednym z ich źródeł jest program COSME, następca programu CIP. Kto ich udziela, na jakich warunkach i jak się o nie starać, tego dowiemy się podczas seminarium z cyklu „Europejskie Przedsiębiorstwo”.


Zapewnienie dostępu do finansowania dla małych (w tym mikro) i średnich przedsiębiorstw to jeden z głównych celów programu COSME. Środki te nie trafiają do przedsiębiorstw z kasy unijnej bezpośrednio, ale przez pośredników finansowych (na przykład banków), którzy mogą udzielać pożyczek i gwarancji kredytowych na bardzo korzystnych warunkach dzięki otrzymanemu od Unii wsparciu. A że środki te po spłacie kredytów do nich wracają, mogą udzielać pożyczek i gwarancji kredytowych kolejnym przedsiębiorstwom.

 

Seminarium zorganizował Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej w ramach projektu Enterprise Europe Network. Wezmą w nim udział także przedstawiciele banków udzielających takich pożyczek i gwarancji. Po seminarium organizatorzy zapraszają na poczęstunek i indywidulane sesje match-makingowe.

 

program seminarium

 

poniedziałek 3 października, godzina 11.00 – 13.45

Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, gdzie to jest

 

Udział w seminarium jest bezpłatny, zgłoszenia udziału należy dokonać przez formularz online.

 


Magazyn przedsiębiorcy
Magazyn Auto Moto Styl
Magazyn Twarze Biznesu