administrator
7 września

Fundusze europejskie dla MŚP, konkretnie...
zaproszenie na spotkanie informacyjne PARP

Na spotkanie poświęcone finasowaniu działalności z funduszy unijnych i instrumentom dedykowanym małym i średnim przedsiębiorstwom zaprasza nas Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Zazwyczaj takie spotkania nie są zbyt długie, tym razem, ze względu na dodanie części warsztatowej, będzie to spotkanie całodzienne.


Podczas spotkania dowiemy się więcej o konkretnych wybranych działaniach, przede wszystkim z programu Inteligentny Rozwój. Takich, jak znany także z przeszłości bon na innowacje (nawet nazwa się nie zmieniła). Tu dofinansowanie może sięgnąć nawet 85%. Do 70% dofinasowania można uzyskać na usługi proinnowacyjne zamówione w akredytowanych przez ministerstwo rozwoju instytucjach otoczenia biznesu (działanie 2.3.1). Do połowy kosztów możemy zaoszczędzić, jeśli idzie o ochronę własności przemysłowej, chodzi tu nie tylko o patenty, ale i o wzory użytkowe i przemysłowe. Tu ważny warunek: ochrona musi objąć całe terytorium Unii. Możemy je wykorzystać także, o czym nie każdy wie, do pokrycia części kosztów obrony takich praw przed sądem (działanie 2.3.4). Warto też zwrócić uwagę na działanie 3.1.5 – dofinansowanie możemy uzyskać także na pokrycie kosztów związanych z wejściem na giełdę lub emisją obligacji (też do 50% kosztów). A z programu Polska Wschodnia pojawi się działanie 1.4, czyli wzór na konkurencję (chodzi o wzornictwo przemysłowe). Tu ważna uwaga, nie liczy się to, gdzie firma ma siedzibę, ale to, gdzie prowadzi działalność.

 

A po południu, po obiedzie, warsztaty. Bo diabeł często tkwi w szczegółach. Warto też poprawnie nauczyć się obsługiwać generator wniosków, bo nauka na błędach może nas zbyt wiele kosztować i to nie tylko czasu. Przez cały też czas można będzie skorzystać z pomocy ekspertów i zadawać im pytania. Plus całkiem gratis, widok na Warszawę z 32 piętra wieżowca przy Chłodnej (dawnej siedziby Daewoo), gdzie spotkanie się odbędzie.

 

program

 

czwartek 7 września, godzina 9.30 – 15.30

Golden Floor Tower, ul. Chłodna 51

gdzie to jest

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, obowiązuje rejestracja online.

 

 

Magazyn przedsiębiorcy
Magazyn Auto Moto Styl
Magazyn Twarze Biznesu