administrator
14 września

Akcjonariat pracowniczy 
Czy polskie przedsiębiorstwa są na to gotowe?

Punktem wyjścia do debaty będzie przedstawienie założeń do społecznego projektu ustawy o akcjonariacie pracowniczym. Do udziału w niej zaprasza nas Komitet Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej, a wśród tych, którzy zaproszenie do udziału w dyskusji przyjęli jest Mariusz Haładyj, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. 


W Polsce akcjonariat pracowniczy wprowadzano przy okazji prywatyzacji państwowych firm, w formie wydzielania części akcji dla ich pracowników. Zazwyczaj jednak pracownicy dość szybko te akcje sprzedawali. Praktycznie była to w tym wypadku cena płacona za zgodę na prywatyzację. Lepiej podobno wypadło to w przypadku firm przedsiębiorstw przekształcanych w spółki pracownicze bądź spółdzielnie, gdzie obejmowali oni ich majątek w całości, ale to znów bardzo szczególny wypadek. Na Zachodzie, zwłaszcza w USA, popularny jest model u nas praktycznie nieznany, gdy pracownicy po prostu kupują część akcji firmy i stają się jej pełnoprawnymi współwłaścicielami. Czy włączanie pracowników w różne formy współwłasności to dobry mechanizm, jeśli idzie o łagodzenie ryzyka, a także wzrost jej wartości? I oczywiście, motywowania ich do wydajniejszej pracy na rzecz firmy? I

 

W dyskusji panelowej udział wezmą:

 

Mariusz Haładyj, podsekretarz stanu, Ministerstwo Rozwoju

Marek Kłoczko, wiceprezes-dyrektor Generalny Krajowej Izby Gospodarczej

mec. Krzysztof Ludwiniak, prezes Fundacji Forum Rozwoju Akcjonariatu Pracowniczego i Kapitału Krajowego

prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk, Uniwersytet Jagielloński, ekspert Komitetu Dialogu Społecznego KIG

Maciej Witucki, Przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego KIG

 

Moderatorem spotkania będzie Justyna Dżbik-Kluge, dziennikarka, Radio ZET.

 

więcej

 

czwartek 14 września, godzina 10.00 – 12.00

siedziba Krajowej Izby Gospodarczej

ul. Trębacka 4, gdzie to jest

 

Udział jest bezpłatny, zgłoszenia przez formularz online.

 


Magazyn przedsiębiorcy
Magazyn Auto Moto Styl
Magazyn Twarze Biznesu