administrator
9 czerwca

MEDIA A NOWOCZESNE SPOŁECZEŃSTWO

Jak funkcjonują, jaki mają wpływ na rzeczywistość (są, chyba są tzw. czwarta władzą?) – tym między innymi sprawom poświęcona była konferencja, na którą zaprasił nas jej organizator, Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa. Mogliśmy posłuchać jak na ich temat wypowiadają się naukowcy i praktycy, dziennikarze. W tym ludzie o znanych nam z mediów nazwiskach.


 

Prześledziliśmy, jak zmieniały się media od 1989. Jak opisują naszą rzeczywistość i czy opisują ją wiernie. Jest to obraz, czy karykatura? Także, na ile my wizję przez nie kreowaną przyjmujemy za swoją? Jak wpływają na politykę (bo pytanie czy, byłoby pytaniem retorycznym)? Po pytanie, czy nie mamy tu do czynienia z demokracja „wrażeniową” albo by użyć innego słowa: postpolityką? I wreszcie poruszone zostały zagadnienie edukacji medialnej. Umiejętności odsiewania ziarna od plew, może nawet czasem czytania między wierszami i także umiejętności komunikowania się za ich pośrednictwem. Bo to już dziś umiejętność niezbędna. Dla każdego szefa i chyba też pracownika. Tabliczka z napisem „mediom informacji nie udzielamy” jakimś wyjściem jest. Tak, tym najgorszym akurat. Tak więc sporo dowiedzieliśmy się ale i też wzięliśmy udział w dyskusji z udziałem autorytetów w tej dziedzinie. A na zakończenie organizatorzy zaprasili nas na lunch, gdzie o tych sprawach mogliśmy porozmawiać też w mniej oficjalnej atmosferze. 

Magazyn przedsiębiorcy
Magazyn Auto Moto Styl
Magazyn Twarze Biznesu