administrator
15 listopada

Ochrona danych osobowych - nadchodzące zmiany
poranna kawa z ekspertem

Nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych będą obowiązywać już w przyszłym roku, to wiemy, bo zobowiązują nas do tego przepisy unijne. Szczegóły, jeśli idzie o nową przygotowywaną ustawę nie są jeszcze znane, ale rewolucji spodziewać się nie należy. A jeśli rewolucji nie będzie, większego problemu nie powinni mieć ci, którzy stosują się do dziś obowiązujących przepisów. Ci, którzy są z nimi na bakier, mają się czego obawiać, bo to, co jest pewne, to to, że drastycznie wzrosną kary za ich nieprzestrzeganie. 


Małgorzata Lewandowska, adwokatNasz ekspert, prowadząca własną kancelarię adwokat Małgorzata Lewandowska, zatem jednocześnie nas uspokoił, jak i solidnie wystraszył. Bo dotąd ani kontrole nie były zbyt częste, ani kary nazbyt dotkliwe, zatem często nie przywiązywaliśmy do tych przepisów na co dzień większej wagi. Panuje do tego dość rozpowszechnione przekonanie o ich nieżyciowym charakterze. Zmierzyliśmy się i z jednym, i z drugim. Jeśli idzie o ich rzekomo nieżyciowy charakter, to chronią one także nas. Choćby przed nagabywaniem nas przez telemarketerów i internetowy spam. Tu zyskamy pewną ochronę. Nawet jeśli udzieliliśmy zgody na przesyłanie nam ofert handlowych, to w każdej chwili możemy tę zgodę wycofać. Z drugiej strony, my też jesteśmy do tego zobowiązani. I będzie to kontrolowane, a jeśli te przepisy złamiemy, grozi to bardzo wysokimi karami. Padło też wiele szczegółowych pytań. Choćby o to, co robić z danymi otrzymanymi przy wystawianiu faktur, czy ich przechowywanie nie narusza przepisów? Czy potrzebna jest osobna zgoda na ich przechowywanie? Tu odpowiedź jest jednoznaczna: nie. Dane te nie tylko możemy, ale nawet mamy obowiązek przechowywać (by nie narazić się z kolei urzędowi skarbowemu), nie wolno jednak nam z nich korzystać w innych celach, czyli na przykład do wysyłania ofert. Wolno nam natomiast w tym celu korzystać z danych na wizytówkach, najlepiej powołując się na rozmowę towarzyszącą wręczeniu jej nam. Cóż, zasady savoir vivre obowiązują zawsze. Wolno nam też korzystać z adresów mailowych i numerów telefonów umieszczonych na stronach internetowych, choć warto zwrócić uwagę, że przyjęła się już praktyka, by pierwszy kontakt ograniczał się do pytania o zgodę na przesłanie oferty. Właściwie w każdym innym wypadku musimy mieć zgodę na takie wykorzystanie kontaktu i nie może to być zgoda domyśla. Warto zwrócić uwagę, że kupując bazę adresową, nawet najzupełniej legalną, nie uzyskujemy automatycznie zgody na wykorzystanie tych adresów w celach marketingowych, bo przecież jeśli wyrażono nawet taką zgodę, to przecież nie nam. Praktycznie pierwszy kontakt musiałby tu polegać na prośbie o zgodę na takie wykorzystanie adresu, z dużym prawdopodobieństwem, że jej nie uzyskamy. Stąd lepiej pewnie będzie korzystać wprost z usług posiadaczy takich baz, którzy ofertę roześlą w naszym imieniu.

 

Pytań było więcej, klubowicze zresztą nie tylko zadawali pytania, ale i opowiadali o swoich doświadczeniach. Nie na wszystkie udało się odpowiedzieć od razu, inne były zbyt szczegółowe i były tematem rozmów w dalszej, kuluarowej części spotkania. Bo na koniec czekało nas jeszcze zaproszenie na pyszne śniadanie przygotowane dla nas przez noszącą podwójną nazwę restaurację Florian Ogień czy Woda…

 

A następnym klubowym spotkaniem, już za tydzień, będzie kojarzenie ofert. Zapraszamy na nie członków klubu już 22 listopada do restauracji Warsu przy Dworcu Zachodnim. A kolejnym, na które zaprosimy, będą imieniny założyciela naszego klubu, Barbary Jończyk, na które zaprosimy wyjątkowo dzień przed ich oficjalną datą, 3 grudnia. Tak, by nie czynić konkurencji innym klubowym Basiom. Spotkamy się znów we Florianie…

 

Małgorzata Lewandowska jest adwokatem Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła Wydział Prawa w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie oraz studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Bierze nieustannie czynny udział w konferencjach naukowych z dziedziny prawa zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jest współautorką publikacji książkowych, a także autorką wielu artykułów z zakresu prawa w czasopismach branżowych i akademickich. Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach dotyczących ochrony danych osobowych i zabezpieczenia przedsiębiorców w odpowiednią dokumentację związaną z ochroną danych.

 

 


Magazyn przedsiębiorcy
Magazyn Auto Moto Styl
Magazyn Twarze Biznesu
galeria zdjęć