administrator
19 czerwca

III Forum Gospodarcze MAZOWSZE
perspektywy rozwoju 2009

Kolejne, trzecie już Forum Gospodarcze odbyło się tak, jak zeszłoroczne w Pałacu Kultury i Nauki. Tak, jak nad poprzednim, objęliśmy nad nim jako klub patronat. Nie zabrakło też oczywiście wśród jego uczestników naszych klubowiczów.


Było to spotkanie przedsiębiorców i organizacji ich zrzeszających z przedstawicielami samorządu województwa i administracji państwowej. Tych, od których gospodarczy sukces Mazowsza zależy, bo taki jest cel działania Programu Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości, organizatora forum. Tematyka nie różniła się od tej z zeszłorocznego forum, bo też i sprawy wtedy poruszane nie straciły nic na aktualności i wadze dla przedsiębiorców. A może są nawet ważniejsze. Mowa była bowiem przede wszystkim o tym, skąd brać środki na rozwój firmy. W warunkach gospodarczej koniunktury to nie jest może wielki problem, w warunkach gospodarczego spowolnienia, by użyć tego poprawnego politycznie sformułowania (skądinąd nawet ścisłego), ta sprawa staje się o wiele trudniejsza. Są jednak tacy, którzy nawet w tych warunkach myślą nie o przeczekaniu ale o rozwoju firmy i to do nich skierowane były przedstawiane propozycje.
 
Przede wszystkim mowa była o Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Mazowieckiego, chyba największej kieszeni, do której można sięgnąć. Jak wyglądają tu możliwości, ile środków już rozdysponowano, o jakie środki warto się starać. Było też tłumaczenie ze stawianych często zarzutów, dlaczego dzielone są one tak wolno. Po szczegóły, jest ich zbyt wiele, by tak pokrótce to opisać, odsyłamy do przedstawionej na forum prezentacji.
 
 

Środki unijne na rozwój firmy uzyskać można nie tylko w ramach programów regionalnych ale też tych, których gospodarzem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Mowa była więc o aż trzech programach, z których największe środki do rozdysponowania ma Agencja w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Mniejsze środki są przeznaczone na Programy Operacyjne Rozwoju Polski Wschodniej i Kapitał Ludzki. O nich mówiła kolejna prezentacja, do której ze względu na obszerność zagadnienia odsyłamy. Najwięcej miejsca zajął w niej temat wspierania innowacyjności (pięty achillesowej polskiej gospodarki) i znalazło to odzwierciedlenie nawet w temacie prezentacji. Agencja, co trzeba tu podkreślić, była również współgospodarzem forum.
 
 

Mowa też była możliwościach jakie tworzy powołany przez władze województwa Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy, i którego oferta jest skierowana przede wszystkim do małych i średnich firm, także tych dopiero rozpoczynających działalność. Prezentacja dość skrótowa ale która powinna zainteresować wiele firm, tych, dla których problemem jest zaciągnięcie pożyczki, których banki udzielają dziś wyjątkowo niechętnie.
 
 

Ale (niektóre przynajmniej) banki też oferują tu swoje usługi. O takiej ofercie przeznaczonej na wsparcie projektów dotowanych ze środków unijnych mówił przedstawiciel PKO BP.
 
 

Propozycją dla firm jest też partnerstwo publiczno-prywatne. Pomysł lansowany dość intensywnie przez powołane w tym celu Centrum PPP. Oczywiście chcielibyśmy doczekać się wreszcie praktycznych jego rezultatów (tych jest obecnie bardzo niewiele) ale trochę cierpliwości też nie zawadzi. W końcu w takiej formie, w jakiej znamy to dziś, to nie tylko w Polsce pomysł zupełnie jeszcze świeży. Do tego w praktyce zdani jesteśmy jednak na inicjatywę ze strony partnera publicznego, to stamtąd powinna ona wyjść. A tam dominują obawy, bo PPP nie ma dobrej prasy. Więc jak to wygląda to dziś (choć przykłady historyczne też są):
 
 

W prezentacji Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych podkreślano atrakcyjność Mazowsza dla zagranicznych inwestorów. Warszawa to według rankingu Forbes najatrakcyjniejsze spośród dużych miast w Polsce miejsce dla kapitału zagranicznego. Wśród mniejszych, tych do 100 tysięcy mieszkańców, na pierwszym miejscu jest zaś niepozorna Wólka Kosowska. I tu również Mazowsze jest na podium. Mowa była nie tylko dlaczego Mazowsze jest dla zagranicznych inwestorów atrakcyjne ale i co robi, by ich o tym przekonać. Padła tu też nazwa jednego z naszych klubowiczów, tam, gdzie mowa o centrach B+R, wymieniono firmę SAS Institute. Znów i tu musimy odesłać do samej prezentacji:
 
 

Trochę z tym powiązany (a przynajmniej tak chce się go tez traktować) był temat Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej. Może by to, co wiemy, o możliwościach regionu, co się w nim dzieje, przenieść na cyfrową mapę, na której po kliknięciu pojawiałaby się szukana informacja dla inwestorów, przedsiębiorców i nie tylko ich. No i właśnie to zrobiono:
 
 

Z tymi tematami konkurował jeszcze jeden, związany z bardzo konkretna szansą dla Mazowsza, a zwłaszcza Warszawy. Przygotowania do Euro 2012. Przygotowań do Euro w Warszawie nie sposób po prostu nie zauważyć, zwłaszcza nocą, gdy płoną światła dźwigów na lewym brzegu. Ale przygotowania nie ograniczają się do budowy stadionu, to tylko ich część. Warto więc zapoznać się z prezentacją, która powie nam o tym więcej. Może dostrzeżemy tez tu jakąś szansę dla siebie? Właśnie szansę, bo wymowa prezentacji jest jednoznacznie optymistyczna.
 
 

Miejsce na Forum, w którym udział wzięło kilkuset przedsiębiorców, urzędników i dziennikarzy dobrano na pewno nieprzypadkowo, bo choć w Warszawie jest już sporo centrów konferencyjnych, to jednak Pałac wciąż wyróżnia się wśród nich prestiżem. Do tego, jeśli goście mieli być nie tylko z Warszawy (choć ci pewnie dominowali), to tu po prostu łatwiej trafić. Pałacu przeoczyć się w Warszawie nie da.
 
Forum miało być nie tylko miejscem, gdzie się czegoś jako przedsiębiorcy dowiemy ale i spotkań, rozmów, nawiązywania kontaktów. Te rolę pełniły przerwy w obszernych kuluarach. Okazją do nawiązywania takich kontaktów był też kończący tą część forum lunch. Spełnił on też oczywiście ważną rolę napełnienia żołądków uczestników po kilkugodzinnym wyczerpującym programie tej części forum. Na posiłek czas już był najwyższy.
 
Wszystkim uczestnikom (o tym też wspomnieć musimy) wręczono też bardzo przydatny Informator województwa Mazowieckiego, świetną prezentacje firm z Mazowsza oraz różnych instytucji, kontakt z którymi może być dla przedsiębiorcy użyteczny, a bywa, że niezbędny.
 
Po było jeszcze wręczanie nagród Lidera Programu Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości i gala, na której jednym z gości był historyczny przywódca Solidarności i były prezydent Polski Lech Wałęsa. On również znalazł się w gronie nagrodzonych (nagrodę mogą bowiem otrzymać nie tylko firmy ale i ludzie). To nagroda dla tych, którzy przyczyniają się do rozwoju mazowieckiej przedsiębiorczości.
 
To do zobaczenia za rok, na kolejnym, czwartym już forum !Magazyn przedsiębiorcy
Magazyn Auto Moto Styl
Magazyn Twarze Biznesu