administrator

  polecamy

więcej

 

Warsztaty zorganizowano w ramach Kampanii 17 celów sformułowanych w przyjętej przez wszystkich członków ONZ agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. I trzeba ją wdrażać, bo ONZ wymaga raportów z jej wykonania. Nie wchodząc w zbędne tu szczegóły, warsztaty poświęcone będą części, którą może zrealizować biznes i jest to przykład działań w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. I my też możemy się w to włączyć! Równolegle odbywać się będą trzy warsztaty, więc wybrać można tylko jeden temat, będzie jednak wspólna część wprowadzająca i krótkie podsumowanie (oraz czas na bardziej swobodne dyskusje po podczas wspólnego lunchu).


Kampania 17, dowiedz się więcej!

Tematy tych równoległych warsztatów to:

 

Warsztat 1: Jak skutecznie podnieść poziom wiedzy finansowej w różnych grupach społecznych?

 

Warsztat 2: W jaki sposób wzmacniać pozycję kobiet w przedsiębiorstwach i wykorzystać ich potencjał do rozwoju firm?

 

Warsztat 3: W jaki sposób firmy poprzez wdrażanie strategii zrównoważonego łańcucha dostaw mogą pomóc swoim dostawcom w odpowiedzialnym rozwoju?

 

Tematy warsztatów są więc całkiem praktyczne i jednocześnie wypełniają 5 z 17 celów, o których mowa w agendzie. Dla porządku wymienię je jeszcze na końcu. Gospodarzem spotkania jest Santander Bank Polska, partner kampanii. A zaproszenie do wzięcia w nich udziału jest skierowane do wszystkich, którzy są zainteresowani podjęciem takich działań. Domyślam się, że także tu ich nie zabraknie.

 

1. Eliminacja ubóstwa we wszystkich jego formach na całym świecie;


5. Osiąganie równości płci oraz wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt;


8. Promowanie stabilnego, zrównoważonego i inkluzywnego wzrostu gospodarczego, pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz godnej pracy dla wszystkich ludzi;


9. budowa stabilnej infrastruktury, promowanie zrównoważonego uprzemysłowienia oraz wsparcie innowacyjne;


12. Zapewnienie wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji.

 

program i rejestracja

 

Udział jest bezpłatny dla wszystkich zainteresowanych, wymagana jest jednak wcześniejsza rejestracja online.

 

 

 

Magazyn przedsiębiorcy
Magazyn Auto Moto Styl
Magazyn Twarze Biznesu