administrator
z działalności Europejskiego Forum Przedsiębiorczości

Krajowa Izba Gospodarcza Efektywności Energetycznej
nowy partner dla administracji państwowej, samorządu i przedsiębiorców

Nowopowstała izba gospodarcza swój główny cel zawarła w swojej nazwie. Chodzi o poprawienie efektywności energetycznej, co jest jednym z najważniejszych wyzwań (jeśli w ogóle nie najważniejszym), przed którym stoi polska gospodarka. Stoi każde przedsiębiorstwo i każdy płacący rachunki za energię. Wśród jej założycieli znalazło się także Europejskie Forum Przedsiębiorczości i między innymi Zrzeszenie Audytorów Energetycznych. Wszystkich członków izby, choć dopiero co powstała, wymienić byłoby trudno, bo w zebraniu założycielskim wzięło ich udział ponad stu.


Oczywiście stało się to w wyniku działań (skutecznych działań) tych, którzy byli inicjatorami jej utworzenia, wśród nich jedną z ważniejszych ról obok Leszka Jaremkiewicza (z Argox), Rafała Hapka (ze SCiAE) i Grzegorza Nowaka (z A-CERT) odegrało właśnie Europejskie Forum Przedsiębiorczości. Ale też świadczy o tym, że pomysł był trafiony. W biznesie efekty przynosi tylko połączenie ciężkiej pracy i wytrwałości z dobrym pomysłem. Ani sama ciężka praca, ani sam dobry pomysł go nie przyniosą. Cele więc stawia sobie nowa izba poważne, zamierzenia ma śmiałe i teraz trzeba przejść do ich realizacji. Na założycielskim zebraniu 25 czerwca, które odbyło się w gmachu warszawskiego Instytutu Biotechnologii na Rakowieckiej przyjęto statut izby (do pobrania poniżej) oraz wybrano jej władze, radę izby i komisję rewizyjną. Nowowybrana rada funkcję prezesa izby powierzyła Leszkowi Jaremkiewiczowi z firmy Argox, jednemu, dodajmy, z inicjatorów jej utworzenia. To oczywiście początek drogi. I choć podkreśliliśmy duże zainteresowanie izbą, wcale niemałą liczbę podmiotów, które wzięły udział w zebraniu założycielskim – to izba jest otwarta i liczba jej członków powinna rosnąć. Od liczebności (choć ważne jest także to, kto do izby przystępuje) zależy bowiem jej znaczenie. Jej siła przebicia w stosunkach z administracją państwową, samorządem i w stosunkach z podmiotami rynkowymi. Zrzeszenie się w izbie daje formalne podstawy do bycia takim partnerem ale to jakim parterem będzie, ważnym czy takim, którego można lekceważyć, zależy od tego właśnie. O liczby i tego kto jest w niej zrzeszonym. Choć już dziś możemy powiedzieć, że takim mało ważnym partnerem na pewno nie będzie. Ale zawsze może znaczyć więcej. I warto o to zabiegać. Dlatego zachęcamy członków klubu do wstępowania do izby. Europejskie Forum Przedsiębiorczości chętnie posłuży klubowiczom pomocą jako ich nieformalny członek wprowadzający.
 
statut izby (kliknij aby pobrać)

Magazyn przedsiębiorcy
Magazyn Auto Moto Styl
Magazyn Twarze Biznesu