administrator
2 i 3 października

Bezpłatne szkolenia dla pracowników z Mazowsza !
właśnie ruszył cykl szkoleń Fundacji MŚP

W trakcie tego cyklu szkoleń zorganizowanych przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw ich uczestnicy otrzymają porcję solidnej wiedzy z zakresu zarządzania, pisania biznesplanów i ich weryfikacji oraz możliwości pozyskiwania dotacji unijnych. Jako pierwszy poruszony został temat pomocy publicznej. Z ich organizatorem współpracowaliśmy już nie raz i nie raz skorzystaliśmy z prowadzonych przez nich szkoleń – wiemy więc, że warto je polecać.


Pierwszym tematem, jaki został poruszony, była pomoc publiczna. Dowiedzieć  się mogliśmy jakie przepisy prawa krajowego i europejskiego ją regulują,  rozszyfrowane też zostało tajemnicze pojęcie de minimis. Ale w trakcie dwudniowego szkolenia jego uczestnicy poznali nie tylko przepisy ale dowiedzieli się też o możliwościach uzyskania takiej pomocy, w ramach programów operacyjnych (czyli funduszy tworzonych głównie, choć w rzeczywistości nie wyłącznie dzięki pieniądzom Unii Europejskiej) ale i pomocy, która udzielać mogą jednostki samorządu terytorialnego czy urzędy pracy. To pierwsze z tego cyklu szkoleń, na które zapraszamy razem z Fundacją.
 
Znane są też tematy pozostałych październikowych szkoleń, acz nie podano tu jeszcze szczegółowego ich programu. Cały zaś cykl potrwa aż półtora roku. 
 
9 i 10 października:    Biznes plan i studium wykonalności
 
15 i 17 października:  Budżetowanie w projektach
 
23 października:         Zarządzanie czasem i ryzykiem w projekcie

 
 
Organizatorzy przygotowali nie tylko obszerny program i zadbali o odpowiednich wykładowców ale pamiętali także o rzeczy tak przyziemnej, jak zapewnienie ich uczestnikom posiłku. To wszystko bezpłatnie. Szkolenia odbywać się będą (tak, jak to pierwsze) w Warszawie, w siedzibie Fundacji na Smoczej. Aby jednak były dostępne także dla uczestników spoza Warszawy, organizatorzy zwracać im będą koszty dojazdu. A w przypadku niektórych szkoleń zapewnią także hotel (na przykład tego dotyczącego budżetowania w projektach). Warunek uczestnictwa jest tylko jeden: zatrudnienie na terenie województwa mazowieckiego. Wyłączeni są tylko sami przedsiębiorcy (ale już nie kadra menadżerska). Pracownicy (i tego niech ich pracodawcy może nie czytają) mogą zgłaszać się na szkolenia bez zwracania się o zgodę do pracodawcy.


Poniżej zamieszczamy do popbrania formularz zgłoszeniowy oraz regulamin szkoleń. Nalezy pamiętać, że choć szkolenia układają sie pewien logiczny cykl to zgłoszenia na każde dokonywane są osobno. 

formularz zgłoszeniowy (kliknij, aby pobrać)

regulamin cyklu szkoleń (kliknij, aby pobrać)


Szkolenia stanowią część realizowanego przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw i finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu „Wiedza z zakresu zarządzania, zasad pisania biznes planów, pozyskiwania dotacji szansą na Twój sukces zawodowy”. Realizowany jest on w ramach działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie oraz poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Język tu używany jest dość specyficzny, trzeba się po prostu z nim oswoić (w jego opanowaniu szkolenia mogą być bardzo użyteczne). Z tego wynika wszak informacja dość praktyczna: szkolenia właśnie dzięki temu mogą być bezpłatne. 


I koniecznie zajrzyjcie na stronę projektu! Mogą się tam w każdej chwili pojawić uzupełnienia i całkiem nowe informacje dotyczące tych szkoleń. W tym o wynikach rekrutacji.
 
więcej: http://www.pokl811.fund.org.pl   Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw
(przedstawmy może jeszcze organizatora) działa już niemal dwadzieścia lat, od 1992 roku. Podstawowym celem jaki sobie postawiła jest udzielanie wszechstronnej pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom działającym w Polsce w zakresie konsultacji i doradztwa. Fundacja wspiera też osoby rozpoczynające działalność gospodarczą oraz absolwentów szkół.  To cele ogólne. Z praktycznej działaności  wymieńmy jednak choćby to, że pełni rolę Regionalnej Instytucji Finansującej  czyli jednego z 16 partnerów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  współdziałających z nią przy wdrażaniu regionalnych programów operacyjnych adrsowanych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Tu właśnie składa się wnioski o dofinasowanie z ich puli i dokonuje rozliczeń. Czyli wiedzą o tym dużo. Więcej informacji o konkretnych podejmowanych przez nią działaniach można odnaleźć na jej stronie internetowej: http://www.fund.org.pl

 

Magazyn przedsiębiorcy
Magazyn Auto Moto Styl
Magazyn Twarze Biznesu