administrator
12 października

Partnerstwo na rzecz adaptacyjności na Mazowszu
spotkanie robocze

Spotkanie, jak już to podkreśliliśmy na wstępie, miało charakter roboczy. Partnerstwo, efekt jednego z programów unijnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zostało zawiązane w maju. Teraz przyszedł czas, aby wypełnić je konkretną treścią. I temu właśnie miało służyć spotkanie na Trębackiej, w siedzibie jednego z jego sygnatariuszy.


Jedną z poruszonych spraw była deklaracja programowa partnerstwa. Cele programowe partnerstwa wymieniono co prawda w umowie ją powołującej, uznano jednak, że powinna mieć ona charakter odrębnego dokumentu i projekt takiego dokumentu został podczas spotkania przedstawiony. W wyniku dyskusji, na nasz wniosek, cele uzupełniono o propagowanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu oraz rozszerzono krąg potencjalnych jego członków poprzez uwzględnienie w nim także związków zawodowych. Pełna, już uzupełniona o te poprawki deklaracja jest do pobrania poniżej. Mówi ona o tym, co celem partnerstwa jest. A jak te cele osiągnąć?
 
W dyskusji omówiono różne możliwości działania. Zdecydowano się, aby kontynuować zadzierzgniętą już współpracę z Partnerstwem Małopolskim, inicjatywą o dłuższym niż ta nasza na Mazowszu stażu i działająca tam nie bez sukcesów. To też okazja, aby skorzystać z ich praktycznych doświadczeń. Praktyczne doświadczenia mają też inicjatywy partnerstwa działające już na Mazowszu o bardziej lokalnym charakterze. Wspomaga, po części inicjuje, ich działania Wojewódzki Urząd Pracy i temu zawdzięczamy zaproszenie na odbywające się pod koniec października Forum Partnerstwa Lokalnego na Rzecz Przedsiębiorczości, o którym informacja znalazła się już na stronie.
 
Wśród konkretnych propozycji znalazło się też stworzenie internetowej „tablicy ogłoszeniowej” o prowadzonych szkoleniach i konferencjach, co też było jedną z wniesionych przez nas propozycji. Propozycję w toku dyskusji uzupełniono o ewaluację tych szkoleń i konferencji przez ich uczestników, by polecać naprawdę te wartościowe. To wymagać będzie odpowiedniej przebudowy strony internetowej partnerstwa. Uzgodniliśmy też, że już dzisiaj organizowane przez nas szkolenia i konferencje opatrywać będziemy mogli logiem partnerstwa, będzie to czymś w rodzaju naszego znaku jakości i zarazem służyć będzie jego promowaniu.
 
Postanowiono też spróbować starań o fundusze europejskie na realizację działań, których mogłoby się podjąć partnerstwo. Padły konkretne propozycje. I nawiązać bliższą współpracę z samorządem województwa oraz Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.
 
Każda organizacja, aby jakieś cele osiągnąć, musi posiadać kierownictwo. Dotąd, od poprzedniego spotkania, rolę taką pełniła powołana wtedy grupa inicjatywna i od razu przyjęto, że jest to tylko stan tymczasowy. Teraz, na kolejnym spotkaniu, zdecydowano się powołać zarząd. Po dyskusji na ten temat postanowiono zaś, że nie ma na razie potrzeby powoływać jako odrębnego ciała Rady Programowej, jej rolę na razie pełnić będzie walne zgromadzenie sygnatariuszy. W skład zarządu powołano jednogłośnie Alinę Kos-Gołaszewską, Ewę Polańską, Nataszę Grodzicką, Piotra Wiśniewskiego i Bogdana Galewskiego. Sprawami administracyjnymi i obsługą strony będzie zajmowała się jak dotąd Polska Izba Firm Szkoleniowych, inicjator stworzenia Partnerstwa. Swoją pomoc, w tym salę na spotkania, zaoferowała zaś będącą sygnatariuszem partnerstwa Krajowa Izba Gospodarcza.
 
Omówiono także wyniki ankiety przeprowadzonej wśród sygnatariuszy partnerstwa. Ankiety, która sporo mówi o ich oczekiwaniach wobec partnerstwa. Te wyniki zamieszczamy jako ciekawą lekturę poniżej.
 
wyniki ankiety wśród sygnatariuszy (kliknij, aby pobrać prezentację)
 
Na koniec ustalono termin kolejnego walnego zgromadzenia sygnatariuszy. Spotkamy się w tym gronie 11 stycznia, znów na Trębackiej.
 
Dla nas ta inicjatywa jest ważna, bo reprezentujemy tam nie tylko Europejskie Forum Przedsiębiorczości ale też praktycznie klub. I dostrzegamy tam szanse na działania mogące być działaniem na rzecz klubu.

strona internetowa partnerstwa: http://www.partnerstwo.waw.pl


 

Magazyn przedsiębiorcy
Magazyn Auto Moto Styl
Magazyn Twarze Biznesu