administrator
26 października

CSR w środowisku pracy na Mazowszu
odpowiedzialny biznes, dialog społeczny...

CSR czyli Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Konferencja inaugurująca projekt realizowany dzięki wsparciu ze środków unijnych przeznaczonych na wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności. Adaptacyjność to po prostu zdolność przystosowania się do zachodzących zmian. Celem tego projektu jest przyczynienie się do jej wzrostu wśród mazowieckich przedsiębiorców. Realizuje go związek zawodowy OPZZ Konfederacja Pracy wspierany merytorycznie przez Fundację CentrumCSR.PL.


Temat partnerstwa na rzecz adaptacyjności nie jest nam obcy, zaangażowaliśmy się a Europejskie Forum Przedsiębiorczości jest sygnatariuszem Porozumienia na rzecz adaptacyjności w Regionie Mazowieckim będącym efektem innego, wcześniej realizowanego projektu unijnego. Nie jest też nam obca tematyka społecznej odpowiedzialności biznesu, stąd nasze zainteresowanie także i tym projektem. Projektem, w który będziemy chcieli się jakoś włączyć, bo przecież skierowany jest właśnie do nas. Przedsiębiorców. A to, co zawarte jest w zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu w dużym stopniu jest kluczem do znalezienia, jak tą zdolność do adaptacji osiągnąć. A partnerstwo z kolei narzędziem, dzięki któremu przez dialog i współpracę można dojść do ich realizacji. Brzmi to gładko ale chodzi by to zrobić. Spróbować i zrobić. W temacie mowa o środowisku pracy, co w naturalny sposób kładzie nacisk na to co dzieje się wewnątrz przedsiębiorstwa i jak tam te zasady są realizowane ale to nie jedyna płaszczyzna dla partnerstwa. Na pewno poruszony będzie temat współpracy ze związkami zawodowymi, która nie zawsze przebiega dziś najlepiej i dużo tu wzajemnej nieufności. Ale o tym wszystkim będzie mowa na konferencji, która ma być okazją do przedstawienia celów tego projektu. I punktu wyjścia. Jak wygląda środowisko pracy na Mazowszu? Co może dać tu stosowanie zasad CSR? Choć to dopiero inauguracja całego projektu mowa też będzie o tzw. dobrych praktykach czyli wartych naśladowania wzorach. Oczywiście to też okazja, by poznać tych, którzy ten projekt będą realizować. Zaproszenie i szczegółowy program do pobrania poniżej. Podajemy też link do poświeconej projektowi strony.

 

zaproszenie i program: http://tinyurl.com/3a3usjs

strona projektu: http://www.csrnamazowszu.pl

 

wtorek 26 października, godzina 10.30 - 13.30

siedziba OPZZ, ul. Kopernika 36/40 róg Bartoszewicza

gdzie to jest: http://tinyurl.com/3326bma

 

Udział w konferencji jest bezpłatny, poniżej podajemy link do formularza rejestracyjnego on-line służącego do zgłoszenia w niej uczestnictwa.

 

zgłoszenie uczestnictwa: http://tinyurl.com/35htdmx

Magazyn przedsiębiorcy
Magazyn Auto Moto Styl
Magazyn Twarze Biznesu