administrator
17 maja

Innowacyjność drogą rozwoju przedsiębiorstw
finansowanie i metody wdrażania, zaproszenie na konferencję

Konferencję zorganizował nasz partner, Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, wspólnie z Fundacją Poszanowania Energii oraz warszawskim Biurem Funduszy Europejskich. Z zaproszenia skorzystali przedsiębiorcy, którzy są zainteresowani podnoszeniem konkurencyjności swoich firm w ten właśnie sposób. Z zaproszenia skorzystali również nasi członkowie klubu.


Podczas konferencji omówione zostały zasady korzystania z bezpłatnych usług warszawskiego Ośrodka Krajowej Sieci Innowacji prowadzonego przez Fundację Poszanowania Energii, a służących wsparciu poszukiwań i wdrażania nowych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych oraz marketingowych.

 

Eksperci z działającego przy Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw warszawskiego punktu konsultacyjnego Krajowego Systemu Usług przedstawili możliwości pozyskania na nie środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Przedstawili także inne elementy swojej oferty i oddali głos tym, którzy z ich oferty skorzystali, by pokazać, że skorzystać z niej warto. Oferty, trzeba to dodać, skierowanej do przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a także tych, którzy o rozpoczęciu działalności gospodarczej dopiero myślą.

 

Konferencja była też okazją do zaprezentowania oferty jaką mają dla przedsiębiorców władze Warszawy czyli założeń realizowanego już projektu „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6”, a także interaktywnych narzędzi internetowych służących wymianie informacji pomiędzy środowiskiem akademickim a biznesem. Bo właśnie brak współpracy pomiędzy tymi środowiskami jest jednym z najważniejszych problemów polskiej gospodarki, jeśli idzie o wskazanie przyczyn niskiej jej innowacyjności.

 

Seminarium odbyło się w miejscu dość niezwykłym – w warszawskim Pałacu Ślubów przy placu Zamkowym, miejscu znanym wszystkim (nie tylko warszawiakom) ale raczej nie jako centrum konferencyjne. Może chodziło tu o jakiś symbol? Trochę ryzykujemy, bo pewności nie mamy ale skłonni jesteśmy uznać, że tak. Chodzi o „pożenienie” ze sobą różnych form wsparcia dla rozwoju innowacyjności polskich przedsiębiorstw i przekonanie do niej przedsiębiorców. Którzy sami też czynniej powinni przedstawiać swoje oczekiwania w tej dziedzinie, by ta oferta była najlepiej dostosowana do ich potrzeb. Ta konferencja jbyła dobrą do tego okazją. Po konferencji organizatorzy zaprosili jej uczestników na wspólny poczęstunek.

 

 

Magazyn przedsiębiorcy
Magazyn Auto Moto Styl
Magazyn Twarze Biznesu