administrator
13 i 14 maja

Kongres Obywateli Kultury
popieramy Pakt dla Kultury

W najbliższy piątek i sobotę obradować będzie w Warszawie Kongres Obywateli Kultury. Wszystko zaczęło się od postulatu 1%, 1 (słownie: jednego) procenta przeznaczonego w budżecie na kulturę. Ten postulat dalej pozostaje aktualny i jakby wizytówką ruchu ale to był tylko punkt wyjścia. Kolejnym krokiem był przedstawiony w grudniu projekt Paktu dla Kultury, poddany następnie trwającym do kwietnia konsultacjom społecznym. Podczas kongresu zostanie zaprezentowana publicznie jego ostateczna wersja.


To propozycja paktu zawartego pomiędzy społeczeństwem a władzą publiczną. Pakt, którego stronę społeczna reprezentują Obywatele Kultury, ruch który tworzą ludzie kultury i świadomi jej konsumenci (dziś, liczebnie przynajmniej, zdecydowanie przeważający). Ruch, którego celem jest egzekucja prawa do powszechnego i równego dostępu do dóbr kultury oraz wolności artystycznej. Wspieramy ten ruch jako klub.

 

Ogłoszenie paktu na skwerze Hoovera i poprzedzająca go plenarna sesja w kinie Kultura (jej temat świadczy o pewnej ewolucji ruchu, dziś coraz częściej akcentującego potrzeby odbiorców kultury, a nie tylko samych twórców) to oczywiście najważniejsze (przynajmniej oficjalnie) punkty programu kongresu ale składa się jeszcze kilkanaście debat, seminariów i warsztatów, często nie mniej ciekawych, a może się zdarzyć nawet ciekawszych niż tamte. Naszą uwagę na przykład zwróciła debata w TR Warszawa, której temat sformułowano jako pytanie: „Czy biznesowi kultura jest do czegokolwiek potrzebna?”. Jak uważacie? Inne tematy paneli to nowa ustawa medialna, VAT na książki i czasopisma czy fundusze europejskie. To tylko przykłady.

 

Ruch, choć istnieje dopiero od roku, dorobił się już własnego święta. No, może je zaanektował. To Noc Muzeów. Noc z soboty 14 na niedzielę 15 maja i ostatni zarazem punkt programu kongresu. Właśnie w tą noc, od godziny 20 czekać będziemy na przedstawicieli rządu. Cztery miesiące temu podczas prezentacji projektu paktu w kinie Kultura minister Michał Boni zapewniał, że jego zdaniem rząd jest do propozycji paktu nastawiony pozytywnie… Piszemy my, bo to także nasze postulaty.

 

Przeczytajcie zatem projekt Paktu dla Kultury, do pobrania tutaj

 

Zapoznajcie się także z programem kongresu, do pobrania tutaj

 I teraz pora na następny krok:

 

 

 


więcej: http://obywatelekultury.pl

 


Magazyn przedsiębiorcy
Magazyn Auto Moto Styl
Magazyn Twarze Biznesu