administrator
24 października

X Forum Korporacyjne
zaproszenie

To będzie już jubileuszowe. Powstało jako miejsce dialogu sektora bankowego i przedsiębiorców i tę rolę pełni do dziś. W tym roku ma specjalnego adresata, sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Sektor, który w tym dialogu mógł się czuć nieco pominięty. A przecież to 99% ogółu przedsiębiorstw i – co często umyka już naszej uwadze – twórca aż 2/3 polskiego PKB. Od kilku lat współorganizatorem Forum wspólnie ze Związkiem Banków Polskich jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (i tak będzie i w tym roku). Zostaliśmy zaproszeni do udziału w tym wydarzeniu.


Wydarzeniu, które ma swoją rangę podkreśloną nie tylko patronatem, jaki objął nad nim prezydent Bronisław Komorowski ale i zapowiedzianym osobistym jego udziałem w otwarciu forum. Wśród wielu gości zwraca uwagę Antonio Tajani, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej oraz komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości. I na tym te personalne wyliczanki przerwijmy, zajrzyjcie do programu, by przekonać się, że jest to wydarzenie szczególnej rangi.

 

Temat jubileuszowego Forum należy do tych zawsze aktualnych:

 

FINANSOWANIE ORAZ ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W DZIAŁALNOŚCI EUROPEJSKICH MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW. POLSKIE DOŚWIADCZENIA I PROPOZYCJE NA TLE EUROPY

 

Jest na tyle opisowy, że nie trzeba tu nic wyjaśniać. Merytoryczną część forum (choć, jak wskazuje praktyka, otwierających wystąpień nie należy traktować lekceważąco, często padają podczas nich ważne deklaracje dotyczące polityki gospodarczej), rozpocznie debata, której temat sformułowano w formie pytania. Czy jest szansa na przełom w finansowaniu sektora europejskich małych i średnich przedsiębiorstw? I nie chodzi o odpowiedź tak lub nie ale o bardziej szczegółową, w jakim kierunku te zmiany pójdą? Kolejny punkt programu to próba udzielenia bardziej szczegółowej odpowiedzi na to właśnie pytanie, z odniesieniem już do sytuacji u nas, w Polsce. Po czym program rozpada się na cztery panele. Do wyboru będą temat dostępu przedsiębiorstw sektora do finansowania zewnętrznego, zarządzanie ryzykiem i zarządzanie finansami. To tematy bardzo praktyczne. Czwarty panel wzbudzi pewnie zainteresowanie nie mniejsze, a może nawet większe, gdyż jest nawiązaniem do samej idei forum. Będzie to okrągły stół bankowcy – przedsiębiorcy. Choć namawiamy do uczestnictwa w forum, tu już nie będziemy się starali wpłynąć na dokonany wybór. Bo wszystkie tematy są ważne. Na zakończenie, po podsumowaniu obrad, organizatorzy zaproszą jeszcze jego uczestników na wspólny obiad. Jak zwykle (o czym nie trzeba chyba przypominać) takie wydarzenie jest okazją do nawiązania nowych, biznesowych i nie tylko tych biznesowych kontaktów.

 

Drugi dzień (który tu pominęliśmy) ma charakter zamknięty, organizatorzy będą w swoim już gronie próbowali wyciągnąć bardziej pogłębione wnioski z obrad poprzedniego dnia.

 

więcej: http://www.forumkorporacyjne.pl

 

poniedziałek 24 października, godzina 10.00 – 16.30

(po zakończeniu obrad, o 16.45 wspólny obiad)

hotel WESTIN, Aleja Jana Pawła II 21, róg Grzybowskiej

gdzie to jest: http://tinyurl.com/66f38ej

 

Ze względu na obecność gości z zagranicy organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne na polski i angielski.

 

 

Udział w forum jest całkowicie bezpłatny. Formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej. Należy go odesłać do 20 października pod podany tam adres. Do pobrania także szczegółowy program Forum.

 

formularz zgłoszeniowy (kliknij, aby pobrać)

program forum                (kliknij, aby pobrać)

 

 

Magazyn przedsiębiorcy
Magazyn Auto Moto Styl
Magazyn Twarze Biznesu