administrator
14 - 15 listopada

Inwestowanie w obiekty zabytkowe...
klub partnerem organizatorów konferencji

W Hotelu Krasicki w Lidzbarku Warmińskim odbyła się pierwsza z cyklu konferencji poświęconych „Zachowaniu dziedzictwa narodowego; inwestowanie w obiekty zabytkowe i ich adaptacji”. Przy czym sam hotel, mieszczący się w odrestaurowanych wnętrzach średniowiecznego biskupiego zamku stanowił świetną ilustracje, że jest to nie tylko możliwe ale może być też opłacalne. Klub i Europejskie Forum Przedsiębiorczości były parterami organizatorów tej ważnej i prestiżowej konferencji.


Wyzwanie jest poważne. Niewiele z zabytkowych obiektów wciąż służy celom, dla których zostały zbudowane ale nawet wtedy wymaga to znacznej ich modernizacji, by mogły spełniać dzisiejsze wymagania. Wiele innych musi to przeznaczenie zmienić. I jeśli nie jest to kaprysem właściciela, którego na dodatek na to stać, taki obiekt powinien zarabiać pieniądze i to niemałe, bo utrzymanie obiektu zabytkowego obiektu nie jest tanie. Problem dotyczy nie tylko Polski. U nas staje się coraz większy, bo coraz więcej takich obiektów jest odzyskiwanych przez dawnych właścicieli bądź nabywanych. Pomoc państwa jest skromna – duże są za to wymagania w stosunku do właścicieli takich obiektów. Wyzwanie jest więc duże ale można mu sprostać i takie przykłady padły podczas konferencji, jednym z zamierzeń tego cyklu jest zresztą wzajemna wymiana doświadczeń pomiędzy ich właścicielami.

 

Konferencja została objęta honorowy mym patronatem Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Jacka Protasa, marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Uroczystego jej otwarcia dokonał w jego imieniu wicemarszałek Gustaw Marek Brzezin.

 

Problem dotyczy nie tylko Polski. U nas staje się coraz większy, bo coraz więcej takich obiektów jest odzyskiwanych przez dawnych właścicieli bądź nabywanych. Podczas konferencji swoją wiedzą i praktycznymi doświadczeniami w tej dziedzinie dzielili się cieszący się międzynarodowym uznaniem eksperci z zakresu prawa, a także konserwacji i specjalistycznych materiałów budowlanych.

 

Ważnymi punktami konferencji były wystąpienia Andrzej Dowgiałło, właściciel Hotelu Krasicki, w przeszłości miejsca, gdzie przez wiele lat mieszkał poeta i biskup Ignacy Krasicki, a także ż, który być może tu właśnie stworzył De revolutionibus orbium coelestium (czyli O obrotach sfer niebieskich). Andrzej Dowgiałło jest też właścicielem drugiego podobnego obiektu, ulokowanego w również średniowiecznym zamku hotelu Zamek Ryn. O swoich doświadczeniach opowiedział również Emilian Kamiński, znany aktor i twórca jednego z pierwszych prywatnych teatrów w Polsce, Teatru Kamienica. Mieści się on w pochodzącej sprzed pierwszej wojny światowej secesyjnej kamienicy o wyjątkowo dramatycznej historii związanej z jej przedwojennym adresem Leszno 13. To również był obiekt, który trzeba było przystosować do całkiem nowej funkcji.

W konferencji uczestniczyli właściciele takich obiektów, inwestorzy, konserwatorzy, architekci, producenci materiałów budowlanych oraz prawnicy. A także spora grupa przedstawicieli samorządu. I zarówno organizatorzy jak i uczestnicy zgodzili się, iż cel konferencji został osiągnięty, a ścisłej uczyniono pierwszy krok, po którym niezbędne będą jednak następne i to spotkanie wymaga ciągu dalszego. Następne spotkanie ma się odbyć na wiosnę, w Warszawie, a jego gospodarzem będzie Emilian Kamiński i Teatr Kamienica.Inwestowanie w obiekty zabytkowe i ich adaptacja  

 

Trzy ostatnie zdjęcia pochodzą z archiwum Urzędu Marszałkowskiego Warmii i Mazur.     

Magazyn przedsiębiorcy
Magazyn Auto Moto Styl
Magazyn Twarze Biznesu
galeria zdjęć