administrator
zgłoszenia do 15 listopada, gala 27 listopada

Laur Innowacyjności 2012
patronat klubu

Innowacyjność to największe wyzwanie stojące przed europejską gospodarką. A Polska na jej tle nie wygląda wcale dobrze. W tym konkursie zorganizowanym przez Zakład Usług Technicznych NOT, NOT to organizacja szczególnie na tym polu zasłużona, liczy się to, jak sobie z tym realnie radzimy. Innowacjom towarzyszyć musi ich wdrożenie. To co ten konkurs wyróżnia na tle innych, to to, że mogą brać w nim udział nie tylko przedsiębiorcy z Polski ale i polonijni z zagranicy. Klub oraz Europejskie Forum Przedsiębiorczości już po raz drugi objęły nad nim patronat. 

NOTNOT, czyli Naczelna Organizacja Techniczna, jako organizacja swymi korzeniami sięga XIX wieku (i to pierwszej jego połowy), od początku zeszłego wieku rezyduje w zbudowanej specjalnie dla niej i dziś już zabytkowej siedzibie przy ulicy Czackiego w Warszawie. Od początku też zajmuje się wspieraniem tego, co dziś nazywamy innowacyjnością, a kiedyś określano jako postęp czy modernizację naszej gospodarki. Zostawmy jednak historię. Sytuacja jednak o tyle się nie zmieniła, że jak dawniej musieliśmy gonić Europę i świat, tak mimo, że mniej chyżo (bo kryzys) Europa i świat umykają nam pod tym względem dalej i nie powinny nam tu zamydlić oczu wskaźniki związane z PKB. Aby rzeczywiście dogonić Europę, musimy pod względem innowacyjności jej nie ustępować, bo mamy tu wciąż do nadrobienia spory dystans. A kolejne wzywanie, to razem z Europą dogonić świat i nie powinniśmy pełnić tu roli marudera opóźniającego ten pościg.

 

Laur InnowacyjnościZ innowacyjnością jest tak źle, że każde drobne usprawnienie skłonni jesteśmy traktować w ten sposób. Jesteśmy wręcz do tego namawiani przez polityków i ma to chyba uspokoić ich (i nasze) sumienie. Ale choć te usprawnienia też są ważne, to w ten sposób nie odrobimy dystansu jaki dzieli nas od krajów starej Europy. W tym konkursie liczy się jednak rzeczywista innowacyjność i (koniecznie!) jej wdrożenie. To zarazem nie znaczy, że nie mogą wziąć w nim firmy mniejsze, czy nawet mikro. Aby im to ułatwić, opłaty za udział w konkursie (zresztą niewysokie) zróżnocowano własnie ze względu na wielkość firmy. A że innowacyjność mierzy sie różną miarą w różnych branżach (niektóre ze względu na swój charakter mogłyby zdominowac konkurs), dokonano podziału na 10 kategorii branżowych, w których laureaci będą oceniani osobno.

 

Liczyć będzie innowacyjność, w skali branży, kraju lub nawet globalnej (to jest oczywiście punktowane najwyżej). A także efekty wdrożenia, musi też upłynąć nie więcej niż rok od chwili, gdy to nastąpiło.

 

Jak już to zostało zaznaczone, startować w konkursie mogą nie tylko firmy z Polski ale i polonijne firmy z zagranicy, a ściślej z krajów objętych działalnością Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. Warunek jest jeden (i dotyczy też firm z Polski): powinna to być polska myśl techniczna, stworzona przez Polaków.


Organizatorem tego ważnego i prestiżowego konkursu jest nasz klubowicz, Zakład Usług Technicznych NOT, który w tym roku obchodził jubileusz 35 lat działalności. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Ministerstwo Gospodarki, Urząd Patentowy, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz prezydent Warszawy i marszałek województwa mazowieckiego. Może ta wyliczanka jest nieco przydługa ale naszym zdaniem ważna. Świadczy bowiem o randze konkursu. Wśród patronów obok klubu i Europejskiego Forum Przedsiębiorczości znalazły się zaś także Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Przegląd Techniczny i Muzeum Techniki.

 

Nagrody dla laureatów konkursu w postaci statutek, potocznie zwanych „Staszicami” zostaną wręczone podczas uroczystej gali, której datę już znamy, odbędzie się 27 listopada w warszawskim Domu Technika NOT na Czackiego. Otrzymają oni też prawo używania specjalnego znaku z logo konkursu. O tym, kto je otrzyma, zadecyduje kapituła na czele której stoi prof. Eugeniuszem Budnym, przewodniczącym Rady Stołecznej NOT. Kapitułe w jej pracach wspierać będzie zespół ekspertów, którym kieruje prof. Krzysztof Żmijewski, sekretarz generalny Społecznej Rady do spraw Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjne, która zastąpila dotychczasową Społeczną Radę Narodowego Programu Redukcji Emisji. Ta zamiana jest też symboliczna i mówi o jednym z wyzwań stojących przed nasza gospodarką.

 

Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do 15 listopada. Opłaty nie są wysokie, wynoszą w zależności od wielkości firmy od 500 (firmy mikro) do 2000 złotych (firmy duże). Spory jest natomiast prestiż, w przypadku sukcesu!

 

 

Poniżej do pobrania regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy i zgoda na przetwarzanie danych.

 

regulamin konkursu Laur Innowacyjności  (kliknij)

 

formularz zgłoszeniowy do konkursu        (kliknij)

 

zgoda na przetwarzanie danych               (kliknij)

 

http://www.zutnot.com.pl/laur-innowacyjnosci-2012.html

 


Zachęcamy też do przeczytania relacji z ci gali wręczenia nagród laureatom poprzedniej edycji konkursu w Domu Technika NOT oraz poprzedzającej ją konferencji. Znajdziecie tam oczywiście też pełną listę nagrodzonych firm.

 

relacja: http://www.kie.biz.pl/news/czytaj/524Gala konkursu Laur Innowacyjności 2012

I już teraz zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznej gali, poznanie tych, którzy są naprawdę innowacyjni może zaowocować sporymi i całkiem wymiernymi biznesowymi korzyściami. A może to właśnie my znajdziemy się wśród tych, którzy tego dnia będą nagrodę odbierać? Bo przede wszystkim zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

 

Galę konkursu, która jak już wspomnaino odbędzie się 27 listopada w warszawskim Domu Technika, uświetni występ trojga śpiewaków, mecenasa naszej klubowej akademii muzyki, świetnego tenora Iwo Orłowskiego oraz dwóch sopranów, Aleksandry Okrasy i Julii Karlovej, a towarzyszyć im będzie Warszawska Orkiestra Symfoniczna "SONATA" nosząca dziś imię swojego założyciela Bogumiła Łepeckiego.

 

Poprzedzi ją konferencja „Od pomysłu poprzez patent do wdrożenia – innowacja to postęp w życiu”, podczas której zostanie zaprezentowana historia i dokonania znanego amerykańskiego producenta śmigłowców – firmy Piasecki Aircraft Corporation. Jej założyciel Frank Piasecki był synem polskiego emigranta, był zresztą też aktywnym działaczem polonijnym. A zasłynął jako konstruktor pierwszych dwusilnikowych śmigłowców z oboma poziomo ułożonymi śmigłami…


wtorek 27 listopada, godzina 15.00

(konferencja rozpocznie się o 12.00)

 

Warszawski Dom Technika NOT

ul. Czackiego 3/5, III piętro sala A

gdzie to jest: http://tinyurl.com/csrrgma

 


Udział w gali i konferencji jest bezpłatny. Prosimy jedynie, ze względów organizacyjnych, o wcześniejsze potwierdzenie mailem swojej obecności: biuro@kie.biz.pl.

Gala Stasziców


kliknij, aby pobrać zaproszenie

 

Magazyn przedsiębiorcy
Magazyn Auto Moto Styl
Magazyn Twarze Biznesu