administrator
21 i 22 listopada

Nowoczesny Rynek Pracy MSP
innowacyjność, elastyczność, tradycja – zaproszenie

Związek Rzemiosła Polskiego oraz Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości zapraszają na dwudniową konferencję poświęconą dyskusji i wymianie doświadczeń na temat wyzwań stojących przed małymi i średnimi przedsiębiorstwami w perspektywie szybko zmieniającego się rynku pracy i rosnącego znaczenia społecznej odpowiedzialności biznesu. To temat, który także nas powinien zainteresować.Nowoczesny Rynek Pracy Małych i Średnich Przedsiębiorstw:

 

innowacyjność, elastyczność, tradycja

 

21 i 22 listopada, Hotel Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim

 

W trakcie konferencji zostaną zaprezentowane wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu „Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MSP” realizowanego wspólnie przez organizatorów konferencji w ramach działania 2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki” i poddziałania 2.1.2 Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Badania te dotyczą właśnie coraz powszechniej stosowanych także u nas  elastycznych form świadczenia pracy oraz społecznej odpowiedzialności biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach. Opublikowane raporty z tych badań będą dostępne w trakcie konferencji. Przedstawione zostaną także, dzięki współpracy z Izbą Rzemieślniczą w Dusseldorfie, o wiele bogatsze w tej dziedzinie doświadczenia niemieckie. To oczywiście także okazja do podzielenia się naszymi własnymi doświadczeniami i ich konfrontacji. Partnerem projektu jest współpracująca z nami  Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

 

Konferencja odbędzie się w centrum konferencyjnym przy czterogwiazdkowym Hotelu Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim (znanym choćby z organizowanego tam Forum Humanum Mazurkas), a organizatorzy zapewniają dla uczestników konferencji także nocleg.

 

program konferencji              (kliknij, aby go pobrać)

 

zaproszenie na konferencję   (na stronie organizatora)

 

środa 21 i czwartek 22 listopada

Hotel Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim

ul. Poznańska 177, róg Strażackiej

dojazd: http://www.mazurkashotel.pl/kontakt-3.html

 


Udział jest całkowicie bezpłatny
, organizatorzy zapewniają też bezpłatny nocleg i zwracają koszty podróży.  Warunkiem jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do pobrania poniżej) i przesłanie  go na adres partnerstwo@mirip.org.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

formularz zgłoszeniowy         (kliknij, aby go pobrać)

 

Magazyn przedsiębiorcy
Magazyn Auto Moto Styl
Magazyn Twarze Biznesu