administrator
3 kwietnia

Forum Gospodarcze Polska-Słowenia
zaproszenie

Do udziału w Forum zaprasza nas ministerstwo gospodarki, a otworzy je osobiście wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński razem ze swoim słoweńskim odpowiednikiem, ministrem gospodarki i technologii Metodym Dragonja. Największą jednak wartością jest obecność przedstawicieli słoweńskich firm i możliwość nawiązania z nimi bezpośrednich kontaktów. 


Słowenia przystąpiła do Unii razem z Polską, była wtedy najbogatszym spośród dziesiątki nowych krajów Unii (mierząc to dochodem narodowym na głowę) i zachowała tę pozycję do dziś. Jako pierwsza z tej dziesiątki, już w 2007 roku, przyjęła euro. Ten dystans jednak maleje, bo inaczej niż Polska, Słowenia nie była też zieloną wyspą na mapie Europy w okresie kryzysu i ciężko uderzyła ją jego pierwsza fala, potem okresy wzrostu występowały na przemian z okresami spadków. To jednak dalej bogaty kraj i interesujący partner gospodarczy. Zawdzięcza to nie wydobyciu surowców (bo ich praktycznie nie ma), ale usługom i przemysłowi. Ważną rolę w gospodarce pełni też turystyka.

 

To akurat pewnie większość wie, może nawet z wakacyjnych wojaży, że Słowenia jest też, jak Polska, członkiem Schengen i pojechać tam więc możemy bez wizy, posługując się do tego po prostu dowodem osobistym. Ale przypomnieć warto, bo to jeszcze jedno ułatwienie we wzajemnych kontaktach.

 

Tematyka forum koncentrować się będzie wokół branż turystycznej, przemysłu i transportu, mowa też będzie o możliwościach inwestowania na Słowenii, w tym w udziale w programie prywatyzacji słoweńskich przedsiębiorstw.

 

czwartek 3 kwietnia, godzina 15.00 – 18.00

Hotel Grand (obecnie w sieci Mercure), ul. Krucza 28

gdzie to jest: http://tinyurl.com/mkx8vpz  

 

Udział w forum jest bezpłatny, zgłoszenia należy przesyłać do pani Weroniki Mikołajczuk weronika.mikolajczuk@mg.gov.pl z departamentu promocji i współpracy dwustronnej ministerstwa, podając krótką informację o firmie, co ułatwi organizatorom aranżację spotkań. Termin nadsyłania zgłoszeń wyznaczono na 21 marca.

 

 


Magazyn przedsiębiorcy
Magazyn Auto Moto Styl
Magazyn Twarze Biznesu