administrator
Ewa Bednarek-Wojtal, Kancelaria Bednarek i Wspólnicy

Zgodnie z ustawą z 12 kwietnia 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu od 13 października 2019 r. nowo zakładane spółki, a do kwietnia 2020 r. wszystkie spółki zarejestrowane już wcześniej, będą miały obowiązek zgłaszania informacji o swoich beneficjentach rzeczywistych do nowo powstałego Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Rejestr będzie jawny, a dostęp do niego bezpłatny.

24 czerwca

Drogie Panie! Bo to zaproszenie skierowane jest do żeńskiej części naszego klubowego grona. Już w ten poniedziałek jesteście zaproszone do Floriana na spotkanie z Super Babami, które zgromadzą się tam pod przewodnictwem Lidii Stanisławskiej. Będzie jak zwykle koncert piosenek zaproszonych przez nią gwiazd, będą rozmowy, żarty i cudowna jak zawsze we Florianie atmosfera. Na wszystkie panie tradycyjnie czeka też pyszny gorący bufet przygotowany przez szefa kuchni. Na spotkanie zaprasza nas osobiście właścicielka Floriana Hanna Wnukiewicz – Bocheńska, a dla nas po prostu nasza klubowiczka Hania.

25 czerwca

Kto nie jest ciekaw? Fundusze unijne i to jak z nich skorzystać, to jeden z tych tematów, które nieodmiennie wywołują zainteresowanie. Będzie prezentacja aktualnych konkursów (tych organizowanych centralnie i tych w ramach programów regionalnych), w szczególności na temat projektów B+R, czyli na badania i rozwój, bo na to dziś kładziony nacisk. A na koniec (po lunchu) jeszcze konsultacje indywidualne. Ale będzie nie tylko o funduszach europejskich, zaprezentowana zostanie Baza Usług Rozwojowych, dowiemy się więcej o roli Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw, a także rządowy program „Dostępność Plus”, bo jest tu też rola (i pieniądze) dla przedsiębiorców. Dowiemy się też, jakie są oczekiwania przedsiębiorców, jeśli idzie o funkcjonowanie na wspólnym rynku unijnym, bo coraz większej licznie przedsiębiorców nie wystarcza już nasz własny. Zrobiono na ten temat badanie i poznamy jego wyniki. Do udział w spotkaniu zorganizowanym we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Innowacyjności zapraszają nas Konfederacja Lewiatan oraz Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Lewiatana, udział jest bezpłatny.

26 czerwca

Magdalena Gorzkowska na szczycie Makalu

„Jedyne, co poczułam, to poczucie igrania z własnym życiem i uczucie zagrożenia”, tak skomentowała Magdalena Gorzkowska zdobycie bez użycia tlenu piątej góry świata, Makalu, na której wierzchołku stanęła miesiąc temu. Wcześniej zdobyła Mount Everest i najwyższe szczyty Europy, Afryki i Ameryki. Przedtem sukcesy odnosiła jako lekkoatletka. Będzie ona 26 czerwca naszym gościem w restauracji Florian Ogień i Woda, zapytamy ją, dlaczego zamieniła bieżnię na góry, a może te pasje zawsze współistniały? I czy możemy pójść w jej ślady?

3 lipca

Konferencja odbędzie się u członka naszego klubu, w Klubie Bankowca, a wystarczającą zachętą powinien być już sam jej temat. Chyba nie ma tematu wywołującego równie szerokie zainteresowanie wśród przedsiębiorców, no, może poza podatkami. Ale podatki to temat bardziej złożony i nieprzypadkowo jednym z najczęściej wysuwanych i nigdy jakoś niezrealizowanych wniosków jest ich uproszczenie. Być może jest to po prostu niemożliwe. Kredyt to zaś zagadnienie praktyczne i jednocześnie być lub nie być każdego biznesu.

Ewa Bednarek-Wojtal, Kancelaria Bednarek i Wspólnicy

Z dniem 1 marca 2019 r. weszła w życie istotna nowelizacja Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: k.s.h.) wprowadzająca szereg zmian w ramach tzw. pakietu MŚP mającego na celu wprowadzenie uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.   W ramach nowelizacji ważnym zmianom uległ przepis art. 202 k.s.h. w zakresie rezygnacji jedynego lub ostatniego członka zarządu z pełnionej funkcji. W myśl art. 202 ust. 6 k.s.h. w przypadku, jeśli w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony, członek zarządu składa rezygnację wspólnikom, zwołując jednocześnie zgromadzenie wspólników.

17 czerwca

W zorganizowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą i Ambasadę Tunezji Forum Gospodarczym Polska-Tunezja wezmą udział uczestnicy misji tunezyjskich przedsiębiorców, tunezyjskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Regionu Centre oraz Tunezyjskiego Centrum Promocji Eksportu (CEPEX). Tunezja wyróżnia się na tle krajów regionu tym, że udało się tam zachować owoce Arabskiej Wiosny i sprawnie funkcjonuje tam demokracja i o dziwo, rzadko trafia ona na czołówki serwisów informacyjnych. Wydaje się, że dobrze wpływa to także na gospodarkę, a wydobycie ropy i turystyka to nie jedyne ważne jej gałęzie. Spotkanie to ma być okazja, by nawiązać kontakty z tamtejszym biznesem. To może być pierwszy krok, by wspólnie zrobić naprawdę dobry biznes!

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 >> ostatnia strona
Magazyn przedsiębiorcy
Magazyn Auto Moto Styl
Magazyn Twarze Biznesu