administrator

magazyn przedsiębiorcy

magazyn przedsiębiorcy@eu I/2020, kliknij, aby pobrać w pdf

Twarze Biznesu, dodatek do magazynu przedsiębiorcy@eu, kliknij, aby pobrać w pdf

magazyn przedsiębiorcy@eu II/2019, kliknij, aby pobrać w pdf

Ambasadorzy Dobrego Stylu, kliknij aby pobrać

magazyn przedsiębiorcy@eu I/2019, kliknij, aby pobrać w pdf

magazyn przedsiębiorcy@eu II/2018, kliknij, aby pobrać w pdf

Auto moto Styl nr 2 z 2018, kliknij, aby pobrać w pdf

Twarze Biznesu, II wydanie - kliknij, aby pobrać w pdf

magazyn przedsiębiorcy@eu I/2018, kliknij, aby pobrać w pdf

Twarze biznesu, kliknij aby pobrać w pdf

Auto moto Styl nr 1 z 2018, kliknij aby pobrać w pdf

 

magazyn przedsiębiorcy@eu III/2017, kliknij, aby pobrać w pdf

Auto moto Styl nr 3 z 2017, kliknij aby pobrać w pdf

magazyn przedsiębiorcy@eu II/2017, kliknij, aby pobrać w pdf

Auto moto Styl nr 2 z 2017, kliknij aby pobrać w pdf

magazyn przedsiębiorcy@eu I/2017, kliknij, aby pobrać w pdf

Auto moto Styl nr 1 z 2017, kliknij aby pobrać w pdf

magazyn przedsiębiorcy@eu III/2016, kliknij, aby pobrać w pdf

Auto moto Styl nr 3 z 2016, kliknij aby pobrać w pdf

magazyn przedsiębiorcy@eu II/2016, kliknij, aby pobrać w PDF

Auto moto Styl nr 2 z 2016, kliknij aby pobrać w pdf

magazyn przedsiębiorcy@eu I/2016, kliknij, aby pobrać w PDF

Auto moto Styl nr 1 z 2016, kliknij aby pobrać w pdf

magazyn przedsiębiorcy@eu IV/2015, kliknij, aby pobrać w PDF

magazyn przedsiębiorcy@eu III/2015, kliknij, aby pobrać w PDF

magazyn przedsiębiorcy@eu II/2015, kliknij, aby pobrać w PDF

numer specjalny magazynu Przedsiębiorcy, kliknij aby pobrać w PDF

magazyn Przedsiębiorcy III/2014, kliknij aby pobrać w PDF

 

magazyn przedsiębiorcy, kliknij, aby pobrać

 

magazyn przedsiębiorcy, kliknij aby pobrać

 

magazyn przedsiębiorcy - kliknij, aby pobrać

 

magazyn przedsiębiorcy - kliknij, aby pobrać

 

magazyn przedsiębiorcy - kliknij, aby pobrać


kliknij, aby pobrać w pdf


przedsiębiorcy@eu
to magazyn społeczno-gospodarczy, który wydawany jest w cyklu kwartalnym. Jest  prestiżowym wydawnictwem o zasięgu ogólnopolskim. Dystrybucja skierowana jest w szczególności do osób zarządzających przedsiębiorstwami jak i do instytucji pozarządowych, urzędów wojewódzkich i powiatowych. Magazyn dostępny jest również na organizowanych przez Europejskie Forum Przedsiębiorczości konferencjach czy imprezach kulturalnych jak i w trakcie  innych wydarzeń gospodarczych, które są objęte jego patronatem.


Tematyka naszego kwartalnika dotyczy problemów małych i średnich przedsiębiorstw, najnowszych rozwiązań prawnych, technologii wspomagających przepływ informacji. Informuje czytelników o programach gospodarczych promujących prywatny biznes oraz dostarcza wiedzę o konsekwencjach przystąpienia Polski do UE.

Sporo miejsca zajmują w nim kwestie etycznego zachowania w biznesie, co jest związane z propagowaniem na jego łamach jak i rozpowszechnianiem informacji na temat europejskich, ogólnopolskich i regionalnych konkursów gospodarczych mających na celu promowanie polskiego biznesu na arenie międzynarodowej. 

W naszym kwartalniku nie brakuje tematów lżejszych gatunkowo, ale również ważnych dla codziennego życia takich jak: moda, sport, wydarzenia kulturalne i rozrywkowe.

Dużo uwagi  poświęcamy tematyce związanej z turystyką i wypoczynkiem. Piszemy o miejscach, które warto zobaczyć. Rekomendujemy wyróżniające się ośrodki rekreacyjno-wypoczynkowe, miejsca gdzie możemy wypocząć i do których z chęcią wrócimy.

Na łamach naszego magazynu zamieszczamy również wywiady z ciekawymi osobami, które reprezentują rozmaite środowiska nie tylko biznesowe.

Bardzo ważne są dla nas  Państwa spostrzeżenia i sugestie dotyczące wydawnictwa.Magazyn przedsiębiorcy
Magazyn Auto Moto Styl
Magazyn Twarze Biznesu