administrator

   Akademia Kultury i Sztuki KIE zaprasza na

więcej


Wojciech Kowalczyk, bydgoszczanin, doktor sztuk pięknych (co brzmi lepiej niż dobrze). W swojej twórczości, interesuje się problematyką sztuki performance, w aspekcie jej ewaluacji (jest doktorem, więc trudne słowa lubi) do takich gatunków sztuki, które mając cechę performance - wystąpienie artysty, nabywają autonomię metodologiczną, poprzez ukonstytuowanie się specyficznych cech zewaluowanego performance, w jego nazwie, w jego definicji, w jego metodyce wykonania, oraz w teoretycznym umocowaniu tej ewaluacji. Idzie tu o cechy konstytutywne ewaluacji, których wartość, wprowadzić ma do sztuk plastycznych, kolejne gatunki sztuki, uzyskujące metodologiczny status indywiduum.  Autor gatunków sztuki, będących zewaluowanym performance, takich jak: ARX art, ALO art, GHNO art, PROMT art, IMIT art, NUN art, PLEN art, Ne art. W swojej twórczości, wypowiada się przede wszystkim poprzez performance i jego zewaluowane postaci, a także instalację artystyczną, obiekt i sztukę wideo... Zrozumieliście coś z tego? Bardzo bym się zmartfił, gdyby tak było. Ale my Polacy, skreśl, wszyscy ludzie, mamy kłopot z przyznaniem się do tego, że czegoś nie rozumiemy. Twórcy komedii odkryli to już dawno. Dla performance to jedno z podstawowych narzędzi. Jesteście wkręceni! Wojciech Kowalczyk z performance zdobył doktorat, możecie już sobie wyobrazić jak wyglądała jego obrona...

 

Członek Związku Polskich Artystów Plastyków, Stowarzyszenia Artystycznego Młodzi Sztuką, Stowarzyszenia Artystów Sztuk Innych. Inicjator i kurator „Bydgoskiego Spichlerza Sztuki Performance”.  Za swoją podejrzaną działalność artystyczną, otrzymał odznaczenie honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej (ten cudzysłów jest chyba znaczący).

 
Magazyn przedsiębiorcy
Magazyn Auto Moto Styl
Magazyn Twarze Biznesu