administrator
3 lipca

Dostęp do kredytu dla przedsiębiorców w Polsce
zaproszenie na konferencję od Związku Banków Polskich 

Konferencja odbędzie się u członka naszego klubu, w Klubie Bankowca, a wystarczającą zachętą powinien być już sam jej temat. Chyba nie ma tematu wywołującego równie szerokie zainteresowanie wśród przedsiębiorców, no, może poza podatkami. Ale podatki to temat bardziej złożony i nieprzypadkowo jednym z najczęściej wysuwanych i nigdy jakoś niezrealizowanych wniosków jest ich uproszczenie. Być może jest to po prostu niemożliwe. Kredyt to zaś zagadnienie praktyczne i jednocześnie być lub nie być każdego biznesu.


więcej

 

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną dwa raporty na ten temat. Jeden, przygotowany przez OECD, czyli Organizacji Współpracy Gospodarczej (Polska jest jej członkiem od 1996 roku) będzie stanowił ocenę dostępności kredytu dla przedsiębiorców w Polsce na tle świata.  Drugi przygotowany przez Centrum Badań Marketingowych Indicator poświęcony będzie dostępności w Polsce usług bankowych dla małych i średnich przedsiębiorców. Ich prezentacja wraz z debatą na ich temat stanowić będzie pierwszy z czterech bloków na który podzielono program konferencji, a zatytułowano go... „Dostęp do kredytu. Mity i fakty”. Czyżby stereotypy odbiegały tu od rzeczywistości? I czy jest lepiej, czy gorzej? Będzie też o nowych regulacjach prawnych, które miały coś zmienić, ale czy zmienią? Będzie o obrocie bezgotówkowym i nowoczesnych technologiach jako sojuszniku (?) w dostępie do kredytu. Tu może nie można mieć aż takiej pewności, czy na pewno sojusznikiem, ale z pewnością przyspieszają one proces podejmowania decyzji i obniżają koszty, choć też odhumanizowują też ten proces. Człowiek zostaje zastąpiony przy podejmowaniu decyzji przez algorytm. I jako ostatni blok, już po lunchu – ale o frekwencje po lunchu mimo wszystko można się nie obawiać – o publicznym wsparciu w dostępie do kredytu. Z pewnością mowa będzie środkach odnawialnych, które w dużym stopniu zastąpiły dotacje jako narzędzie wsparcia przedsiębiorców z funduszy unijnych. I z pewnością o funduszach poręczeniowych (z których wsparcia często można skorzystać za darmo), na temat których niedawno obszerny stustronicowy raport przedstawił organizator konferencji, Związek Banków Polskich i jestem w trakcie jego lektury.

 

program konferencji (kliknij i pobierz)

 

środa 3 lipca, godzina 10.00 – 16.45

Klub Bankowca, ul. Smolna 6

poniżej skarpy, gdzie to jest

 

Udział w konferencji jest bezpłatny, wymagana jest wcześniejsza rejestracja online i ze względu na spodziewane duże zainteresowanie lepiej się z tym nie ociągać.

 

Rafał Korzeniewski
Magazyn przedsiębiorcy
Magazyn Auto Moto Styl
Magazyn Twarze Biznesu