administrator
zgłoszenia do 25 stycznia

Teraz Polska, jubileuszowa edycja konkursu !
dla członków klubu 500 złotych rabatu od opłaty weryfikacyjnej

więcej

   www.terazpolska.pl

 

Data jest przyszłoroczna, ale takich decyzji nie podejmuje się z dnia na dzień. Jeśli jednak myśleliśmy już o tym, to lepiej jej nie odkładać na później. Charakterystyczne godło konkursu, stylizowana polska flaga, jest powszechnie rozpoznawalne i oznacza najwyższą jakość. Sukces odniesiony w tym konkursie to naprawdę świetna promocja!


W dotychczasowych 29 edycjach konkursu Teraz Polska (ta będzie, przypomnijmy, już 30, jubileuszowa) wyróżniono tym godłem ponad 600 laureatów. Nagrody w konkursie Teraz Polska są przyznawane w kategoriach produktów i usług, w tym osobno dla produktów lokalnych oraz dla przedsięwzięć innowacyjnych (innowacje mogą dotyczyć zarówno produktu, jak i technologii). Co może nas nieco zaskakiwać, jednym z warunków udziału w konkursie jest zarejestrowanie firmy startującej w konkursie w jednym z krajów Unii Europejskiej, niekoniecznie więc w Polsce (wniosek mogą złożyć też osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą).

 

Pierwszy etap to zgłoszenie udziału w konkursie, potem przyjdzie czas na złożenie podlegającej weryfikacji ankiety konkursowej, której dokonają branżowe komisje złożone z niezależnych ekspertów. Decyzję o nominacji do udział w konkursie podejmuje kolejne ciało, kolegium ekspertów. A wyboru laureatów spośród nominowanych dokonuje kapituła konkursu Teraz Polska pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, byłego prezesa Polskiej Akademii Nauk. Tworzy ja łącznie 26 osób, uznanych autorytetów życia społecznego, kulturalnego, gospodarczego, naukowego i politycznego. Proces jest zatem wieloetapowy i dość złożony. Jego celem jest jednak to, by ocena była dokonana jak najrzetelniej i bez wpływu emocji. Poniżej przedstawię go w formie chyba bardziej czytelnego schematu dla kategorii produktów i usług (kryteria oceny są nieco inne, schemat postępowania jest jednak identyczny).

 

schemat postępowania w konkursie Teraz Polska dla produktów i usług

 

Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie statuetek laureatom konkursu Teraz Polska nastąpi 6 czerwca tego roku podczas gali, która odbędzie się tradycyjnie w Teatrze Wielkim w Warszawie. Warto się w tym gronie znaleźć!

 

Najważniejszą nagrodą dla laureatów jest oczywiście prawo do posługiwania się charakterystycznym godłem konkursu Teraz Polska i opatrywania nimi swoich produktów lub posługiwania się nimi w opisie usług, a także posługiwania się nimi w ich kampaniach reklamowych. Prawo do posługiwania się godłem Teraz Polska laureaci otrzymują na rok, jest jednak możliwość jego przedłużenia bez konieczności ponownego udziału w konkursie.

 

To nie jedyna korzyść, choć na pewno najważniejsza. Laureaci mogą też korzystać z promocji podczas wydarzeń organizowanych przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” (tak brzmi jej pełna nazwa), promocji na łamach magazynu Teraz Polska i członkostwa w klubie Teraz Polska.

 

Szczegółowe informacje na temat zasad konkursu Teraz Polska uzyskają Państwo na stronie internetowej konkursu www.terazpolska.pl (zamieszczono tam regulamin konkursu) oraz pod numerem telefonu: 22 826 01 91, pytania można też przesyłać mailem na adres konkurs@terazpolska.pl.

 

A dla tych, którzy już się zdecydowali, podajemy link do ankiety rejestracyjnej, której wypełnienie stanowi niezbędny pierwszy krok:

 

dla produktów i usług, link

 

dla przedsięwzięć innowacyjnych, link

 

Mamy na to czas do 25 stycznia, opłata rejestracyjna wynosi 500 złotych. Opłata za dokonanie weryfikacji wniosku jest natomiast zróżnicowana w zależności od wielkości firmy, w przypadku produktów oraz przedsięwzięć innowacyjnych powiązana jest ona z wielkością zatrudnienia, a w przypadku usług z rocznym przychodem firmy. Stanowić ma to zachętę dla mniejszych firm, dla których te koszty mogłyby bardziej ważyć w budżecie. Od tej opłaty członkom Klubu Integracji Europejskiej przysługuje 500 złotych rabatu (aby ja otrzymać należy w rubryce źródło informacji o konkursie wpisać nazwę klubu).

 

Rafał Korzeniewski 

 

 


Magazyn przedsiębiorcy
Magazyn Auto Moto Styl
Magazyn Twarze Biznesu