administrator
6 grudnia

Chyba nie ma bardziej tajemniczego kraju w Europie, do tego muzułmańskiego, w którym jednak możemy poszukać partnerów do robienia biznesu lub nawet samemu zainwestować. Robić biznes! Okazją do organizacji forum jest wizyta w Polsce premiera tego kraju Ediego Ramy, któremu będzie towarzyszyć aż kilkudziesięcioosobowa delegacja albańskich biznesmenów. W forum, które odbędzie się w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej, weźmie też udział premier Beata Szydło

8 grudnia

Choć cele polityki klimatycznej, a zwłaszcza jej narzędzia, są często w Polsce krytykowane, także przez przedstawicieli władz, to nie oznacza, że nas ona nie dotyczy. Mamy tu zobowiązania i musimy stawić czoła temu wyzwaniu. W tym kolejnym regulacjom składającym się na tzw. Pakiet Zimowy, który ma być kolejnym krokiem zwiększającym efektywność tej polityki. Wyzwania bardzo dla Polski trudnego, bo jak żadna inna gospodarka w Unii uzależniona jest ona od węgla. Na co warto zwrócić uwagę, konferencja objęta została patronatem ministra energii i pełnomocnika rządu ds. polityki klimatycznej, a nawet przewodniczącego sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność. Pierwszy z nich, minister Krzysztof Tchórzewski, otworzy nawet konferencję razem z byłym premierem i obecnie przewodniczącym ważnej komisji Parlamentu Europejskiego ds. przemysłu, badań Naukowych i energii, Jerzym Buzkiem. 

8 i 9 grudnia

Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich wydaje się wciąż stosunkowo nową, tymczasem w tym roku mija trzydzieści lat od powołania pierwszego rzecznika, którym została Ewa Łętowska. Jako próbę podsumowania można uznać panel, w którym wezmą udział wszyscy żyjący rzecznicy. Tematem debaty mają być jednak przede wszystkim współczesne problemy, wybrane podczas poprzedzającej kongres debaty, w której każdy mógł wziąć udział i coś zaproponować. W sesji otwierającej kongres wezmą udział prezydent Andrzej Duda, komisarz Praw Człowieka Rady Europy Nils Muiznieks, przedstawicielka na Europę Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka ONZ Birgit van Hout, i oczywiście gospodarz, obecny Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Jeśli nie będziemy mogli wziąć udziału osobiście, możemy zadać pytanie już teraz, online.

15 grudnia

To będzie jubileuszowa, dziesiąta już edycja tej konferencji. Nazwa wskazuje na rolę, jaką powinna pełnić Warszawa w regionie.  Obok centrum giełdowego, co się udało już wtedy, gdy konferencja startowała, także centrum gospodarczego regionu. Pierwsze edycje odbywały się zresztą w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych. Przenosiny do hotelu Novotel, którego zresztą nikt nie nazwie w Warszawie inaczej niż Forum, nieco może odebrały wydarzeniu prestiżu, ale nie uczyniły go ani trochę mniej ciekawym. Warto choćby zwrócić uwagę na organizowany po raz trzeci panel z udziałem byłych ministrów finansów, będący okazją nie tylko oceny aktualnej polityki rządu i kondycji polskiej gospodarki, ale i prognoz na przyszłość.

1 i 2 grudnia

W jednym miejscu spotka się półtora tysiąca przedsiębiorczych kobiet, żądnych wiedzy, szukających nowych możliwości i kontaktów. Przez dwa dni debaty, prelekcje ekspertów i wywiady na żywo z osobowościami polskiego biznesu przeplatać się będą z pokazami mody, a jednocześnie odbywać się będą targi z produktami dla biznesu. A pierwszy punkt programu to sesja pozytywnych relacji z Grzegorzem Turniakiem, naszym klubowym ekspertem od networkingu…

1 grudnia

Obrazek ubranej na biało dziewczyny z wiankiem z płonących świeczek na głowie kojarzy nam się jednoznacznie ze Szwecją. To element obchodów święta męczennicy z czasów cesarza Dioklecjana (makabryczne szczegóły z rozmysłem pominę) i nie ma ona żadnego związku ze Szwecją, tam jednak obchodzi się to święto najuroczyściej. Czy dziewczynę z aureolą ze świeczek zobaczymy, nie wiem, wiem, że tego dnia usłyszymy w zborze luterańskim na placu Małachowskiego Young Cathedral Voices, dziecięcy chór z katedry w Uppsali, miejsca koronacji szwedzkich królów (w tym „naszego” Zygmunta III Wazy). Bardzo tam znany i popularny, a rzadko występujący za granicą. Na koncert zapraszają nas tamtejsza parafia i ambasada Szwecji. 

30 listopada

Gwoździem programu konferencji było wystąpienie Piotra Czarneckiego, prezesa Raiffeisen Polbanku. Wbrew temu, czego można by się spodziewać, także patrząc w program konferencji, nie padło słowo na temat oferty banku. Było tym, co w dzisiejszym biznesie piszczy, o tym, bo to jest właśnie najważniejsze, że przegranym jest nie tylko ten, kto nie nadąża, ale i ten, kto nie potrafi się wysunąć na czoło. Być innowacyjnym to dziś przymus. Padło mnóstwo przykładów, począwszy od innowacyjnych usług finansowych, które nie mogłyby istnieć, gdyby nie istniały banki użyczające im tego, co można, biorąc termin z informatyki, nazwać hardwarem, ale to nie one spijają śmietankę, bo na softwarze zarabia się najwięcej. 

25 listopada

Już po raz piąty odbędzie się aukcja obrazów i fotografii, z której dochód przeznaczony zostanie na rzecz artystów, którzy jesień swojego życia spędzają w Skolimowie. Aukcja organizowana jest w ramach programu „Debiutantki”, której uczestniczki nie tylko przygotowują się do balu, ale też angażują się w szereg akcji dobroczynnych. Ta jest jedną z nich, bardzo ważną, bo następnego dnia po aukcji uczestniczki programu odwiedzą Skolimów. A my zapraszamy na aukcję, zorganizowaną tym razem u naszego klubowicza, w Warszawskim Domu Technika NOT, którą poprowadzą dziennikarka Ewa Wojciechowska oraz znany wszystkim Ryszard Rembiszewski

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim projekcie „Twarze biznesu polskiej gospodarki”, który objęty jest honorowym patronatem Klubu Integracji Europejskiej i dofinansowany przez Europejskie Forum Przedsiębiorczości. Doceniając niezwykłą wartość polskich przedsiębiorców, których zawsze staramy się wspierać wychodzimy z inicjatywą, która przyczyni się do promocji osób zarządzających firmami oraz ich przedsiębiorstw. 

25 listopada

W warszawskim hotelu Intercontinental podczas gali finałowej IX edycji konkursu POLISH NATIONAL SALES AWARDS nagrodzono liderów sprzedaży w Polsce. Wyłoniono 13 laureatów w 15 kategoriach. Przyznano również nagrodę Supersprzedawcy za imponujące wyniki sprzedażowe, pozytywne podejście oraz ponadprzeciętne zaangażowanie. Ideą konkursu jest promowanie najlepszych praktyk w sprzedaży i najwyższych standardów etycznych. Uroczystość prowadzili: Elżbieta Pełka, prezes Polish National Sales Awards oraz Dariusz Kordek. W Gali uczestniczyło ponad dwustu gości – w tym przedstawiciele organizacji biznesowych, firm, organizacji sprzedażowych i naukowych. 

pierwsza strona << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 >> ostatnia strona
Magazyn przedsiębiorcy
Magazyn Auto Moto Styl
Magazyn Twarze Biznesu